f

Kerken en hun geschiedenis

"Gemeenschap in Christus. Gemeenschap van mensen voor mensen."

Centraal in onze Gemeenschap staan diverse plaatsen waar wij als gelovigen bijeen komen om samen het geloof te vieren: de kerkgebouwen. Zoals Jezus met zijn volgelingen naar de bovenzaal ging, daar het brood nam en brak en de beker wijn deelde.

Onderstaand vindt u beschrijvingen over voormalige parochies, kerken die reeds gesloten zijn en kerken die open zullen blijven. Deze informatie is opgesteld op basis van algemeen toegankelijke informatie en eigen beschrijvingen.

Ontstaan.....

De parochie Sint Joris is wel een nieuwe parochie, maar ze staat op eeuwenoude wortels:

  • De parochie Martinus stamt uit 1399
  • De parochie Lambertus uit 1368
  • De parochie Trudo uit 1306
  • De parochie Georgius uit 1489
  • De parochie Sint Catharina uit de tijd rond 1300.

Nu 2000 jaar later komen wij nog regelmatig bijeen in onze kerken om het woord te horen en om samen het breken en delen te vieren in de Eucharistie. Gesterkt en geïnspireerd als de Gemeenschap in Christus gaan we vanuit dit samenzijn het dagelijks leven weer in om vanuit zijn Woord deelgenoot te zijn in het dagelijks leven. Bij vreugde en verdriet ontmoeten we elkaar als gelovigen in het kerkgebouw om met elkaar te vieren, te treuren en te danken om daarna opnieuw bemoedigd verder te gaan.

Grote Veranderingen

In 2009 werd het bisschoppelijk beleidsplan “Groeien in geloof, geloven in groei “ vastgesteld. Om te komen tot een revitalisatie van het geloofsleven werd een reorganisatie van het bisdom aangekondigd met o.a. een terugbrengen van het aantal parochies van rond de 230 naar ongeveer 50. Voor Eindhoven betekende het dat per 1 januari 2012 alle bestaande 11 parochies werden opgeheven en dat er twee nieuwe parochies werden gesticht: in het noorden de parochie Sint Petrus’ Stoel en in het zuiden de parochie Sint Joris, de grens is ongeveer de spoorlijn. De redenen van het bisdom om tot de vorming van twee nieuwe parochies over te gaan waren: 

  • Een sterk afnemende kerkelijke betrokkenheid in stedelijke gebieden.
  • Een groeiend tekort aan priesters, diakens en pastoraal werkers.
  • De zorgwekkende financiële situatie van veel parochies.

De parochies met hun betreffende kerken die toen nog bestonden waren:
Parochie Tongelre: St. Martinuskerk en pdfSt. Antonius van Padua kerk
Parochie Stratum: pdfSt. Gerardus Majella kerk en H. Pius X kerk
Parochie Gestel: St. Lambertuskerk en pdfH. Hartenkerk
Parochie Strijp: St. Trudokerk en pdfH. Theresiakerk
Parochie Heilig Hart: pdfH. Hart van Jezuskerk
Parochie Binnenstad: St. Catharinakerk
Parochie Georgius: St. Joriskerk

Situatie vanaf 1 januari 2012

De Parochie Sint Joris is een fusie parochie, ontstaan door fusie van de 7 parochies zoals hierboven vermeldt met in totaal 11 kerkgebouwen. Met de oprichting van de nieuwe parochie is door de bisschop besloten dat uiterlijk 1 januari 2015 een aantal kerken aan de eredienst onttrokken zullen worden. Samen wordt er nu gewerkt aan de revitalisatie van het geloofsleven.

De kerken die in gebruik zullen blijven, staan in de oude kernen van Eindhoven: 

In Tongelre de pdfSt. Martinuskerk
In Gestel depdf St. Lambertuskerk
In Strijp de pdfSt. Trudokerk
In het Centrum de pdfSt. Catharinakerk
In Stratum de pdfSt. Joriskerk
Vooralsnog in Stratum de pdfH. Pius X kerk

De twee pdfMariakapellen die in onze parochie staan zijn de Mariakapel aan de Loostraat en de Mariakapel aan de Sliffertsestraat.