f

Leven op de pastorie!

Beleef mee: drie dagen op de pastorie en in de parochie meelopen met het programma van pastoor René Wilmink.

Lees meer...

Processie met Palmpasen

Zondag 25 maart a.s. is het Palmpasen! De kinderen mogen die dag hun zelfgemaakte palmpasenkruisen of palmpasenstokken meenemen naar de St. Joriskerk. 

Lees meer...

Open avond maart

De Open Avond zal deze maand op vrijdag 23 maart plaatsvinden met als onderwerp: "Roeping", oud-vicaris Schröder zal de spreker zijn.

Lees meer...

Product van de maand

Nog steeds maken ruim 450 huishoudens gebruik van de pakketten van de voedselbank.

Lees meer...

Straatpastoraat Eindhoven

Om te voorzien in de pastorale zorg voor mensen voor wie de ‘straat’ hun huis is, is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Lees meer...

Vrijwilligers gezocht

De eerste vrijwilligers hebben zich gemeld, maar de parochie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor in verschillende kerken!

Lees meer...