f

Moe maar voldaan!

Zomaar een middag in het Open Huis van de stadskerk St. Cathrien.

Lees meer...

Parochieblad maart 2018

Deze week verschijnt het parochieblad van onze parochie in Groot Eindhoven. Klik hier voor de digitale versie...

Product van de maand

Nog steeds maken ruim 450 huishoudens gebruik van de pakketten van de voedselbank.

Lees meer...

Straatpastoraat Eindhoven

Om te voorzien in de pastorale zorg voor mensen voor wie de ‘straat’ hun huis is, is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Lees meer...

Vrijwilligers gezocht

De eerste vrijwilligers hebben zich gemeld, maar de parochie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor in verschillende kerken!

Lees meer...

Evensong Cathrien maart 2018

Zondag 18 maart vindt de maandelijkse Evensong van de Capella Vesperale plaats. Lees meer...