f

Gods plan met Israël

Vrijdag 20 april wederom een Open Avond. Dit keer komt Paula Leitner een lezing verzorgen over "Gods plan met Israël".

Lees meer...

Avond van Barmhartigheid

Waarom zou je gaan biechten? Deze vraag staat centraal in het filmpje over het sacrament van Boete en Verzoening. Op dinsdag 27 maart wordt de mogelijkheid geboden dit sacrament te ontvangen in de St. Joriskerk om 19.00 uur.

Moe maar voldaan!

Zomaar een middag in het Open Huis van de stadskerk St. Cathrien.

Lees meer...

Parochieblad maart 2018

Deze week verschijnt het parochieblad van onze parochie in Groot Eindhoven. Klik hier voor de digitale versie...

Product van de maand

Nog steeds maken ruim 450 huishoudens gebruik van de pakketten van de voedselbank.

Lees meer...

Straatpastoraat Eindhoven

Om te voorzien in de pastorale zorg voor mensen voor wie de ‘straat’ hun huis is, is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Lees meer...