f

Lezing door Peter Thoben 19 september

De aankleding en inventaris van de Sint-Catharinakerk in Eindhoven en Tentoonstelling De Kunstschatten van de Sint-Catharinakerk.

Kunst- en cultuurhistoricus Peter Thoben (1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Nijmegen en was van 1981 tot 2010 directeur-conservator van Museum Kempenland Eindhoven. Hij is een kenner van de Noord-Brabantse schilderkunst en gespecialiseerd in beeldhouwkunst en toegepaste kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Met regelmaat publiceert hij hierover en verzorgt hij lezingen. Naast talloze monografieën en catalogi heeft hij meegewerkt aan het Beeldenboek Eindhoven (2001 en 2003²), De Canon van Eindhoven (2009) en Verzamelen & Eindhoven. Volksgebruik tussen hobby en passie (2010). In het najaar van 1982 bij de organisatie van de tentoonstelling Cuypers’ Catharinakerk. Neogotiek in Eindhoven, ontstond zijn liefde voor de Sint-Catharinakerk en haar kunstschatten.

In de lezing van Thoben komt niet alleen de sculpturale ornamentatie aan het gebouw en de huidige aankleding aan bod, maar ook de verdwenen kunstinventaris aan de hand van oud beeldmateriaal. Speciale aandacht krijgen kunstenaars, kunstnijveraars, ambachtslieden … én de gulle schenkers.

Tentoonstelling Kunstschatten van de St. Cathrien
Op dezelfde dag opent de tentoonstelling Kunstschatten van de Sint Catharinakerk. Mede door de bouw van de Sint-Catharinakerk en andere Eindhovense kerken in omringende dorpen, ontstond er een vraag naar kerkelijke en liturgische objecten. Hierdoor groeide Eindhoven aan het einde van de 19e eeuw uit tot een centrum voor kerkelijke beeldhouw- en edelsmeedkunst. De zilversmeden Willem Th. Hermans en zijn jongere broer Antoon P. Hermans waren al vanaf 1835 in Eindhoven actief. Beide ambachtslieden waren lid van het kerkbestuur van de Catharinakerk en vooral Toon Hermans onderhield goede contacten met de katholieke kunstelite rond Pierre Cuypers. In het jubileumjaar van de Sint-Catharinakerk gaat voor een keer de kluisdeur open en toont de kerk enkele kunstschatten, waaronder een cilindermonstrans uit 1846 en een godslamp uit 1849.

Lezing: Sint Catharinakerk, dinsdag 19 september 20.00 uur. Gratis entree, indien mogelijk graag aanmelden via www.150jaarcatharinakerk.nl

De tentoonstelling kunt u zien van 19 september tot 2 oktober.