f

Mgr. Liesen, bespreekt Onze Vader

Meer leren over ons katholieke geloof. Dit zal zeker gebeuren tijdens de eerstvolgende Open Avond op vrijdag 20 oktober a.s.

Mgr. Liesen, bisschop van Breda, zal dan een lezing geven en het Onze Vader met ons bespreken. Reserveer deze datum alvast in uw/je agenda!

Aanvang van de avond vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan. Om 19.00 uur bent u/ ben je tevens welkom bij de Eucharistieviering in de St. Joriskerk).

Na de lezing is er natuurlijk weer tijd om elkaar te ontmoeten bij de borrel.