f

Fakkeltocht 2017

Op 24 december (Kerstavond) vindt de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. 

Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het Wilhelminaplein. Na de tocht is er vanaf 20:15 uur een speciaal muziekprogramma verzorgd door het Lampegats gemengd mannenkoor.

Programma
Vanaf 18:30 uur tot 19:00 uur is er een kort programma waarin aan het woord komen:

– een wethouder van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scouting over het ‘Vredeslicht’ en gedachten over Vrede
– de stadsdichter van Eindhoven

Om 19:00 uur wordt de eerst Fakkel aangestoken.

Geschiedenis Fakkeltocht
De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en incidenten met een racistisch motief in Nederland. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds erg actueel.

Wereldvredesvlam
Het vuur daarvoor komt van de Wereldvredesvlam en het Vredeslicht.
De Wereldvredesvlam ontstond doordat in 1999 vredesambassadeurs op alle continenten vlammen aanstaken, die in Wales bijeen kwamen. Vandaar wordt het vuur verspreid en gebruikt in monumenten, lampen en kaarsen. Zo ook bij de eerste vlam van de Fakkeltocht op 24 december. Het Vredeslicht wordt door Scoutinggroep Johannes Vianney brandend vanuit Wenen naar Eindhoven gebracht. In Bethlehem wordt al meer dan 25 jaar het licht ontstoken, waarnaar het naar Wenen wordt vervoerd en tijdens een ceremonie in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.

Dit jaar kunnen alle bezoekers van de Fakkeltocht het Vredeslicht mee naar huis nemen. Er is een stand waarbij je een eigen meegebrachte lantaarn met dit Vredeslicht kunt aansteken.

Tevens worden op het plein filmbeelden vertoond van organisaties en personen die een speciale band hebben met de fakkeltocht.

Naast het programma op het Wilhelminaplein organiseert De Kapel om 17:00 uur een kinderkerstnacht in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C en om 22.00 uur een oecumenische kerstnacht viering.

Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00 uur.

(Voor)verkoop Fakkels & fotoboeken
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,00) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook een mogelijkheid om de muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.

Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl
Op de website is ook meer informatie te verkrijgen (route/uitgebreider programma/fotomateriaal).

Jubileumboek
Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” geeft een beeld van de geschiedenis van de fakkeltocht en de beweegredenen van mensen om mee te lopen Het is vorig jaar gemaakt. Het boek is ter plekke te verkrijgen voor 2 munten of in de voorverkoop voor € 5,00 euro bij het Vredesburo op de Grote Berg 41.