f

Adventsactie 2017

Fracarita is de ontwikkelingsorganisatie van de Broeders van Liefde die o.a. woonachtig zijn op Eikenburg in Eindhoven.

Fracarita ondersteunt een aantal scholen in Pakistan, een land waarin de Christenen sterk onder druk staan. Twee van deze scholen, de Umeed-E-Nau lagere school en de Canon Triest middelbare schol in Lahore, voorzien hun 380 leerlingen van gratis boeken, schriften en schrijfgerei omdat ze uit arme gezinnen komen. Maar daarvoor is geld nodig.

Voor de meeste kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze op school zitten. Ze komen nl. uit families die generatie op generatie in steenfabrieken werken. De kinderen die de kans krijgen om naar school te gaan zijn daarom extra gemotiveerd en dankbaar. En dat motiveert ons om voor deze kinderen aan de slag te gaan! Voor € 15 helpt u één kind een jaar lang aan lesmateriaal.

Meer informatie
Achter in de kerken vindt u flyers met meer informatie.

U kunt een bedrag overmaken op:
NL36 INGB 00011 28 452 t.n.v. Parochie Sint Joris onder vermelding ‘Adventsactie 2017’

Names alle leerlingen heel hartelijk dank!