f

Gods plan met Israël

Vrijdag 20 april wederom een Open Avond. Dit keer komt Paula Leitner een lezing verzorgen over "Gods plan met Israël".

Wat is de plek van Israel in Gods plan en welke plek nemen wij, als niet joodse Christenen in? Waarom is de vervangingstheologie niet Bijbels correct? Waarom ligt het Joodse volk zo vaak onder vuur en zijn veel landen uit op de vernietiging van Israel?

"Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen". (Zach 12:3)

Ook zal er aan bod komen wat Gods idee over Jeruzalem is en wat wij als volgelingen van Christus met het Joodse volk en Israel van doen hebben.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Om 20.00 uur begint mevrouw Leitner met haar lezing. Vanaf 21.30 uur is het tijd voor een borrel en om gezellig na te praten.