f

Gezinsmiddag 27 mei 2018

Eerst gaan we ’s ochtends om 11.00 uur samen eucharistie vieren, dan naar de koffie/thee en aansluitend wordt er samen geluncht.

Om 14.00 uur is er een inleiding over Pinksteren in het gezin. Maria, de Moeder van Jezus is voorbeeld hoe we ons leven voor Gods werkzame Geest kunnen openen. In ieder geval via de weg van gebed met Maria. Welkom! Brengt u voor de lunch wel een gerecht mee!