f

Parochiecatechese

Woensdag 4 juli 2018 is de laatste bijeenkomst van de parochiecatechese; Naar de bron van Leven!

Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en thee.
De inleiding door pastoor Wilmink begint om 10.30 uur We hebben een heel seizoen ons verdiept in Christus die bron van leven is… Onderwerpen en onbeantwoorde vragen blijven er over; daarom deze keer gelegenheid om vragen te stellen!

U bent welkom in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51, Eindhoven