f

Nieuwe opleidingsvorm

Infoavond nieuwe opleidingsvorm voor ons bisdom: 24 augustus om 20.00 uur op het pastoraal centrum.

In september gaat ons diocesaan opleidingsinstituut een veel uitgebreider aanbod starten: voor vrijwilligers in de parochie die in de catechese dienstbaar zijn heeft het Sint Janscentrum een nieuw aanbod. In vier jaar een studie afronden. Er is zelfs mogelijkheid om een academische graad te halen.

Vrijdag 24 augustus zal er een speciale informatieavond plaatsvinden op het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51 . Alle geĆÆnteresseerden zijn dan welkom.
Ellen Kleinpenning, verantwoordelijk voor het vormingscentrum van ons bisdom, zal deze avond verzorgen.