f

Eervol ontslag

De heer Chris Kemna is gestopt als bestuurslid van de parochie.

In verband met het aangaan van een dienstverband binnen de parochie (assistent-beheerder Catharinakerk) heeft de heer Kemna de bisschop van ’s-Hertogenbosch gevraagd om ontslag uit zijn functie als lid van het parochiebestuur. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch, heeft hem per 30 juni 2018 eervol ontslag als bestuurslid verleend, onder dankzegging voor de vele goede diensten die hij als bestuurslid aan de parochie heeft bewezen. Ook het parochiebestuur dankt Chris voor al zijn werkzaamheden en de jarenlange prettige samenwerking en wenst hem alle goeds.