f

Tot nadenken komen en Hem volgen

Woensdag 6 februari is de volgende parochiecatechese, het onderwerp is "Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh. 14,5-10) De inleiding wordt gehouden door pastoor René Wilmink.

Een van de leerlingen, Filippus vroeg aan Jezus: “Heer toon ons de Vader, “dat is ons genoeg”. Waarop Jezus hem antwoordde: “Ik ben al zo lang bij jullie en gij kent Mij nog niet: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”.

Inloop met koffie of thee: 10.00 uur

Start: 10.30 – 12.00 uur

Waar: Pastoraal Centrum St. Joris Parochie, St. Jorislaan 51, Eindhoven