f

Pastoraal team

De leden van het pastorale team zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van het Pastoraal Centrum van de St. Joriskerk. U kunt ook een e-mail sturen naar het Pastoraal Centrum ter attentie van een van de leden van het pastorale team. Het secretariaat van het Pastoraal Centrum zorgt dan voor het doorsturen naar de betrokkene. U kunt het ook bezoeken tijdens het Open Spreekuur.

De leden van het pastoraal team zijn:

Pastoor/Deken R. Wilmink

pastoorwilminkIn het mooie Twente ben ik geboren (1974) en opgegroeid. Aansluitend aan de middelbare school startte ik de priesteropleiding en ben in 1998 gewijd in de Bossche kathedraal.
Na 10 jaar in Handel te hebben mogen werken, kwam ik na een jaartje Den Bosch half time in Breugel te werken. De ander beschikbare tijd besteedde ik aan het diocesane roepingenpastoraat. Na een kleine twee jaar kwam de verhuizing naar Eindhoven. Mijn diepste verlangen, dat elke dag mijn missie voedt: in Christus’ Naam er zijn voor de mensen van nu, hen met de actualiteit van het evangelie bekend maken en bij Christus brengen. “Verheugt u in de Heer te allen tijde, nog eens verheugt u!” (Fil.4,4)

Kapelaan P. Geelen

Kapelaan Geelen Ik ben geboren op 10 oktober 1963 te Maastricht. Ik ben de vijfde in een gezin met zes kinderen. Na de Mavo en de Havo studeerde ik voor laborant.
In 1989 ben ik ingetreden bij de Trappisten in abdij Lilbosch in Echt. Na mijn noviciaat en de kleine geloften besloot ik wereldheer te worden. Ik voltooide mijn priesteropleiding aan het Sint-Jancentrum te 's-Hertogenbosch en werd op 9 juni 2001 in de Sint Janskathedraal tot priester gewijd. Vanaf Pasen 2010 ben ik werkzaam in Eindhoven. Mijn hobby's zijn; mijn katten, speelfilms kijken en op de Playstation spelen.

Father John

030fatherJohnMijn naam is John Onoja C.S.sp. Ik ben lid van de congregatie van de paters van de Heilige Geest (Spiritijnen). Ik kom uit Nigeris. Na mijn middelbare school ben ik in 1997 ingetreden bij de Spiritijnen. Ik heb mijn priesteropleiding in Ghana en Nigeria gevolgd en heb aansluitend twee jaar stage gelopen in Algerije (een islamitisch land in het Noorden van Afrika). Na het afronden van mijn priesteropleiding werd ik in 2008 tot priester gewijd en ben ik eind 2009 naar Nederland gekomen. Ik woon in onze Spiritijnse gemeenschap, ook wel het missionair team genoemd, hier in Eindhoven. Ik ben de verantwoordelijke pastor voor de Engelstalige gemeenschap in onze Sint Jorisparochie. Dat was op parttime basis. Nu werk ik fulltime, met Engelstalige en Nederlandstalige parochianen, met als aandachtsgebied de kerkwijken Gestel en Strijp. Mijn verblijf in Nederland was tot nu toe een leerproces. Ik ben blij dat ik benoemd ben in de Sint Jorisparochie en ik verwacht een goede samenwerking met het pastoraal team. Daarnaast hoop ik op korte termijn ook de parochianen te leren kennen en wanneer die me daarbij een beetje steunen gaat dat zeker lukken.

Diaken R. Kosterman

I030diakenkostermank ben Rob Kosterman en sinds 2004 verbonden met de parochie St. Petrus’ stoel. Na het vertrek van Willem Brok ben ik door het bisdom benoemd voor 40% voor het basis pastoraat in die Woenselse parochie en voor 60% voor het stadsdiaconaat in Eindhoven. Daardoor ben ik nu ook werkzaam in de parochie St. Joris.
Mijn taak bestaat vooral het onder de aandacht brengen van de nood die er in onze stad is. Zeker als kerk hebben wij daar een taak in, willen we  echt kerk zijn. Ik hoorde laatst iemand zeggen: ‘zonder diaconie mag de kerk zich niet kerk noemen’. Daar kan ik mij helemaal in vinden, wat niet wil zeggen dat ik de andere aandachtsvelden zoals liturgie, catechese en kerkopbouw niet belangrijk vind. Ik hoop samen met u deze diaconale gedachte waar te gaan maken.