f

Verslag WJD Panama

Vrijdagavond 15 februari a.s. is er weer een Open Avond. Deze avond zullen pastoor Wilmink en enkele jongeren verslag doen van hun ervaringen tijdens de Wereldjongerendagen in Panama.

Lees meer...

Evensong februari 2019

Zondag 17 februari verzorgt de Capella Vesperale weer op de gebruikelijke tijd de Evensong in de Catharinakerk, onder leiding van dirigent Fred Vonk. Lees meer...

Poolse parochie formeel van start

Zondag 3 februari is tijdens een zeer levensvatbare en levendige viering, de Poolse parochie Goddelijke Barmhartigheid onder leiding van pastoor Krzysztof Obiedzinski van start gegaan.

Lees meer...

Herbenoeming bestuurslid

Met ingang van 1 januari 2019 is Corné Biezemans door de bisschop van ’s-Hertogenbosch voor een periode van vier jaar herbenoemd als lid van het parochiebestuur van onze parochie.

Parochienieuws januari 2019

In dit parochienieuws vraagt de pastoor ondermeer aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Lees meer...

Tot nadenken komen en Hem volgen

Woensdag 6 februari is de volgende parochiecatechese, het onderwerp is "Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh. 14,5-10) De inleiding wordt gehouden door pastoor René Wilmink.

Lees meer...