f

Koren

Waarom zingen we in de kerk?

Wij zijn gewend dat er in de kerk gezongen wordt. Dat is niet alleen voor de afwisseling en omdat veel mensen het fijn vinden. Er zit meer achter:

020psalm-98Volgens psalm 98 is zingen voor God een Bijbelse opdracht; "Zingt voor de Heer een nieuw lied". Zingen kun je doen vanuit blijdschap, wie het Evangelie, de blijde boodschap, goed tot zich laat 020korendoordringen, zou daar zo blij van kunnen worden, dat ze daar wel blij van moeten worden. Maar ook bij momenten van verdriet kan een lied troost bieden. Ons voorbeeld voor het zingen in de kerk vinden we in de Bijbel, bijvoorbeeld de lofzangen van Mozes en van Zacharias, maar ook in de psalmen. Hierin wordt God geloofd en gedankt, maar ook aangeroepen in nood en er klinken vragen en protest. Psalmen zijn gebeden. Zingen kan ervaren worden als een intense manier van bidden. Wie zingt, bidt dubbel zei kerkvader Augustinus!

Binnen onze parochie zijn er in de kerken verschillende koren die de vieringen in de weekenden muzikaal opluisteren. Ook bij uitvaarten en huwelijken kan er een beroep gedaan worden op deze zangegezelschappen.

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende koren:

Koor St. Joris


Kinderkoor de Sterretjes

KinderkoorDeSterretjesOntstaan van het koor

Kinderkoor “de Sterretjes” is een kinderkoor dat in februari 2010 is opgericht. We zijn begonnen met repeteren in de Gerardus Majellakerk en hebben daar de Eerste Heilige Communieviering opgeluisterd. We zij begonnen met 11 Sterretjes waarvan er helaas een aantal kinderen zijn gestopt en daarom kunnen we nog steeds nieuwe stemmen gebruiken. Met ingang van september 2014 zullen we gaan repeteren op zondagmorgen van 10.00 tot 10.45 uur in de Sint Joriskerk waar we ook iedere derde zondag van de maand om 11.00 uur zingen. U bent van harte welkom om samen met uw kinderen een keer te komen luisteren.

Meedoen!

Hebt u kinderen die zin hebben om een keer te komen kijken bij een repetitie, dan zijn zij van harte welkom. Of speelt u piano en vindt u het leuk om met kinderen om te gaan, dan is het koor op zoek naar u. Wilt u eerst nog wat meer informatie kijk dan eens op hun eigen website: www.kinderkoor-desterretjes.nl of neem contact op met de dirigente Liesbeth Feskens.
Haar e-mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cantorij St. Joris


Schola Catorum Cor Jesu

Ontstaan van het koor

Sinds maart 2012 zingt de Schola Cantorum Cor Jesu in de St. Joriskerk. Het koor, afkomstig uit de H. Hartkerk aan de Ploegstraat, bestaat al sinds de oprichting van de voormalige H. Hart parochie, mei 1919.
Door de fusie van de verschillende parochies, die sluiting van de H. Hartkerk tot gevolg had, werd het ons koor mogelijk gemaakt op een andere locatie te blijven zingen.
Dank zij goede dirigenten en organisten wisten en weten de gemotiveerde zangers en zangeressen (steeds) een hoog muzikaal niveau te bereiken tot op de dag van vandaag.
Onderlinge betrokkenheid van de koorleden zorgt voor een vriendschappelijke en gezellige sfeer.

Waar en wanneer wordt er gezongen?

De Schola zingt liturgische gezangen en vierstemmig repertoire uit diverse stijlperioden.
De wekelijkse repetitie op donderdagavond van 20.00 - 22.00 uuur vindt plaats in een ontmoetingsruimte van de St.Joriskerk.
Op de 1e en 3e  zondag van de maand zingt het koor tijdens de eucharistieviering in de St. Joriskerk, de heren verzorgen dan de Gregoriaans liederen.
De Schola wil graag het hoge peil handhaven en is daarom op zoek naar enthousiaste nieuwe leden, vooral tenoren en bassen.

Informatie

Voor meer informatie of als u graag een keer komt kijken/luisteren bij een repetitie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het koor mevrouw Ineke Bakker. Haar e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schola Cantorum Tungrorum

Inleiding

De Tongelrese Schola bestaat uit een hechte groep van zangers en zangeressen die veel belangstelling hebben voor020ScholaCantorumTungrorum het gregoriaans en daarnaast ook veel waarde hechten aan goede sociale contacten. De groep bestaat uit 20 leden. Als dirigent treedt op Jos Liebens, geboren in Tongelre en koorzanger vanaf zijn 16e jaar. Hij is lid van de Amici Cantus Gregoriani.
Plaats van optreden: Kerk van Sint Martinus in Tongelre, 1 keer per maand plus op Hoogtijdagen.
Repetities zijn in het Kerkwijkcentrum Tongelre, op donderdag voormiddag, meestal 1 keer per 14 dagen. Belangstellenden zijn altijd welkom en krijgen als ze zich als lid aanmelden een interne opleiding.
Nadere informatie: Pastoraal Centrum St. Joris, tel.: 040 – 2110467.

Typering

Wij vormen een no-nonsense koor zonder formeel bestuur. Onze opdracht bestaat enkel uit het goed zingen van het gregoriaans in al zijn muzikale rijkdom. Wij betalen ook geen contributie; onze penningen bestaan enkel uit giften . Een van onze leden vervult daartoe de functie van penningmeester.

Naamgeving

De woorden Schola Cantorum geven aan, dat we een gregoriaans koor zijn. Tungrorum verwijst naar de Tongelrese afkomst ervan. De Tungri vormden een groep Germanen die door Romeinen administratief werden ondergebracht in de Civitas Tungrorum. Velen woonden echter verspreid over de Zuidelijke Nederlanden. Vandaar, dat hun naam her en der opduikt in oude vestigingsplaatsen als Tongeren, Tongelre, Tongerlo en Tungelroy.

Positionering

Wij treden enkel op in onze parochiekerk tijdens Eucharistievieringen. Wij dragen daarbij geen liturgische kleding. Wij vormen een gemengde Gregoriaanse Schola: sommige delen van de partituur zingen de dames, andere de heren en vervolgens zingen we weer samen verder. De volkszang neemt een belangrijke plaats in. Incidenteel zingen we echter ook meerstemmige hymnen en een hoogst enkele keer – uitsluitend op verzoek - meerstemmige Missen. De studie van het gregoriaans blijft echter steeds centraal staan.

Karakter Gregoriaans 010gregoriaansemuziek

Stijl van Dom Joseph Gajard O.S.B. monnik van Solesmes, Frankrijk, met aanpassingen vanuit de moderne semiologie onder invloed van Dom Eugène Cardine O.S.B. hoogleraar te Rome en van Stefan Klöckner, hoogleraar gregoriaans aan de Universität der Künste,te Essen, West-Duitsland.

Klankbeeld

Binnenkort kunt u hier geluidsopnames beluisteren van de Schola.

Kerkkoor Maria Middelares

Ontstaan van het koor

Het koor is opgericht op 21 oktober 1951 als herenkoor onder de naam St. Willibrordus onder leiding van de heer P. Braun. Om te gaan zingen in de nieuwe parochiekerk H. Maria Middelares aan de Tinelstraat in stadsdeel Gestel. In 1962 werd het dameskoor opgericht onder leiding van mevrouw Ph. Mikkers. In 1972 kwamen de beide koren onder leiding van de heer T. Vleeschouwers en zongen zij afzonderlijk of  samen als dames- en herenkoor Maria Middelares en hadden ieder een eigen bestuur.   
Op 31 mei 1990 zijn de beide koren opgegaan in “Kerkkoor Maria Middelares".
Na de sluiting van de  H. Maria Middelareskerk in 1993 verhuisde het koor naar de H.H. Hartenkerk aan het Brucknerplein, maar bleef trouw aan de naam. Bij de onttrekking aan de eredienst van de H.H. Hartenkerk op 30 juni 2013 verhuisde het koor voor de tweede maal. Dit keer naar de St. Lambertuskerk aan de Hoogstraat in Eindhoven. Daar ondersteunen we muzikaal de eerste en derde zondag van de maand de Eucharistie.      KerkkoorMariaMiddelares

Huidige situatie

Op dit moment is onze dirigent de heer Toon de Leeuw en onze organist de heer Piet de Kanter. 
Er wordt wekelijks op dinsdagavond gerepeteerd van 19.30 tot 21.45 uur in de kerk.  
Bent U geïnteresseerd om bij ons te komen zingen?
Kom dan eens dinsdags kijken… of neem contact op met:
Christien Wouters, secretaris: 040 – 2573031  
U bent van harte welkom!

Gemengd koor Pius X kerk


Gregoriaans koor


Gemengdkoor


Strijps kerkkoor


Cantemus Domino


Michaëlkoor

010michaelkoor

Het Michaëlkoor is een gemengd dames/herenkoor met ongeveer 20 leden. Iedereen, die zingen een warm hart toedraagt en een beetje kan zingen, is van harte welkom bij het Michaëlkoor. Elke donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur wordt er gerepeteerd in de het kerkwijkcentrum Gestel aan de Hoogstraat 297 in Eindhoven. Het koor zingt voornamelijk meerstemmige missen en liederen ter ondersteuning van de eucharistievieringen. Gemiddeld twee keer per maand verzorgen zij de eucharistievieringen in de Lambertuskerk. logoMichaelkoor

Informatie
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar Yolande van Alem, telefoon 040-253 44 51 of Kitty van Gorp, telefoon 040-245 70 57 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent van harte uitgenodigd om een keertje te komen kijken/luisteren op een donderdagavond tijdens een repetitie!

Koren St. Catharinakerk

De Catharinakerk kent al sinds 1867 een koor, ‘De zangers van Sinte Cathrien’. In 1995 is het toenmalige koor opgedeeld in drie verschillende groepen die afwisselend de eredienst verzorgen. Onder de aloude naam van De Zangers van Sinte Cathrien zijn nu dus drie koren actief.

De Schola Catherina, het gregoriaanse koor zingt iedere eerste zondag van de maand.

De tweede zondag van de maand ondersteunt een kleine groep cantores, de Catharina Cantorij, de eucharistieviering met voornamelijk Nederlandstalige kerkmuziek.

Na de sluiting van de Gerarduskerk en eerder al de O.L.V. van Fatimakerk in Stratum is het Tuindorpkoor, opgericht door de Brabantse dirigent - organist en ‘toondichter’ - zoals hij zichzelf noemde - Antoon Maessen, in mei 2013 een fusie aangegaan met De Zangers van Sinte Cathrien en wel met de Capella Catharina, het gemengde koor van de Catharinakerk dat tijdens de diensten meerstemmige muziek uit diverse stijlperioden ten gehore brengt. Dit koor zorgt iedere derde zondag van de maand voor de gezangen.

Net als de andere twee koren staat het onder leiding van dirigent - stadsorganist Ruud Huijbregts. Iedere vierde en eventueel vijfde zondag zorgt Ruud Huijbregts voor orgelspel tijdens de liturgieviering en is er een cantor. Tijdens de zondagsviering om 09.30 uur is er dus altijd muzikale ondersteuning in de Catharinakerk.

Hoewel er een verdeling van de koren over de zondagen is ontstaan, vormen de koren op hoogtijdagen soms ook één groot koor. De verschillende koren repeteren op de donderdagavond volgens een vastgesteld schema, waardoor het mogelijk is om in meerdere koren te zingen.

Voor meer informatie over De Zangers van Sinte Cathrien kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat t.a.v. Marianne Senden: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Zingt u graag en ziet u het zingen in de kerk ook als aanvulling op de ligurgie, meldt u dan aan via het Pastoraal Cenbrum. U bent van harte welkom.