f

Masses in foreign languages

Ruim 23.000 inwoners van onze stad hebben een buitenlandse nationaliteit. 
About 23.000 citizens of our city have a foreign nationality.

Among them are many Catholics.
Onder hen zijn veel katholieken. 

The parish would anticipate this, bij offering Masses in their own language. So they can feel at home in our parish.
De parochie wil hierop anticiperen, door het aanbieden van eucharistievieringen in hun eigen taal. Om hen op die manier ook binnen onze parochie een thuisgevoel te geven.

In our parish we provide the following Masses:
We kennen binnen onze parochie de volgende eucharistievieringen:

020engelsevlag  Engelse viering
English Mass
St. Lambertuskerk
Hoogstraat 299
Iedere zondag om 12:30 uur
Every Sunday at 12:30 pm 
 030poolsevlag Poolse viering
Polish Mass
St. Trudokerk
Strijpsestraat 129
Iedere zondag om 12:00 uur
Every Sunday at 12:00 pm
 020spaansevlag Spaanse viering
Spanish Mass
St. Lambertuskerk
Hoogstraat 299
Iedere derde zondag om 14:00 uur
Every third Sunday at 14:00 pm 
 020vlagarmenie Armeense viering
Armenian Mass
St. Lambertuskerk
Hoogstraat 299
Iedere vierde zondag om 14:00 uur
Every fourth Sunday at 14:00 pm