f

Vieringen rond de Kerstdagen

Avond van Barmhartigheid

De viering van barmhartigheid is op maandag 18 december om 19.00 uur
in de St. Joriskerk. Tevens is er gelegenheid om persoonlijk het sacrament
van verzoening te ontvangen. De eucharistieviering op die maandag 18 december,
is dan om 09.00 uur in plaats van om 19.00 uur.

Zondagmorgen 24 december, Vierde zondag van de Advent, zijn de vieringen net als op een gewone zondag:

09.30 uur Eucharistieviering; St. Catharinakerk, St. Martinuskerk en St. Trudokerk
11.00 uur Eucharistieviering; St. Joriskerk en Lambertuskerk
12.30 uur Lambertuskerk; English Mass

 


   030Kerstavond

Zondag Kerstavond 24 december   

18.00 uur  St. Catharinakerk; Interreligieus gebedsmoment voor de vrede
19.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor de Sterretjes
20.00 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering m.m.v. het Strijps Kerkkoor
21.00 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino
21.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. de Muziekgroep
22.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering m.m.v. het Koor Maria Middelares
24.00 uur  St. Joriskerk; Plechtige Nachtmis m.m.v. Cor Jesukoor
24.00 uur  St. Catharinakerk; Plechtige Nachtmis m.m.v. Schola Catharina

 

 

 

030TweedeKerstdag

Maandag Eerste Kerstdag 25 december

09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering m.m.v. Schola Catharina
09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Tongrorum
09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering m.m.v. het Strijps Kerkkoor
11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. Joriskoor
11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering m.m.v. Michaelkoor
11.30 uur  H. Pius X kerk; Eucharistieviering, m.m.v. Gregoriaans en Gemengd koor
12.30 uur  St. Lambertuskerk; English Mass

 

Dinsdag Tweede Kerstdag 26 december

11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. de Muziekgroep

 

Deurcollecte Steunpunt Materiële Hulpvragen tijdens de Kerstdagen

Het Steunpunt Materiële Hulpvragen biedt finciële hulp aan diegene in onze samenleving die moeite hebben om financieel rond te komen. Deze hulp bieden zij namens de kerken. Vorig jaar heeft het Steunpunt ongeveer 1200 hulpvragen behandeld. Bij elkaar was dit een bedrag van meer dan 100.000 euro. Dit alles wordt mogelijk door giften en donaties van particulieren, kerken, kloosters en caritasinstellingen. Van harte bij u aanbevolen!

 

Woensdag 27, Donderdag 28, Vrijdag 29  en Zaterdag 30 december

Vieringen zoals normaal op deze dagen van de week

 

Zondagmorgen 31 december, Feest van de H. Familie,
zijn de vieringen net als op een gewone zondag:

09.30 uur Eucharistieviering; St. Catharinakerk, St. Martinuskerk en St. Trudokerk 
11.00 uur Eucharistieviering; St. Joriskerk en Lambertuskerk

 

Zondag Oudjaarsavond 31 december

18.00 uur St. Joriskerk; Eucharistieviering

 030OudenNieuw

Maandag Nieuwjaarsdag 1 januari 2018

09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering 
11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering
11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering

Kom luisteren naar het Kerstverhaal:

Op Eerste Kerstdag wordt voor onze kleuters en peuters het kerstverhaal verteld bij de kerststal in de Joriskerk. Er zullen dan ook samen kerstliedjes gezongen worden. De middag begint om 16.00 uur.

Kerststallen kijken in onze parochie:

 

010kerstkindje2   

St. Joriskerk is op Eerste Kerstdag geopend van 14.00 tot 16.30 uur.

Vanaf 8 december is de kerststal in de Catharinakerk te zien op dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

In Stratum is de kinderboerderij aan de Neushoornstraat
vanaf 7 december dagelijks geopend.