f

Vieringen rond de Kerstdagen

Avond van barmhartigheid

Dinsdag 18 december om 19.00 uur vindt in de Joriskerk de viering van
Barmhartigheid plaats. Tijdens deze viering is er gelegenheid om persoonlijk
het sacrament van verzoening te ontvangen.

De eucharistieviering op die dag is dan om 09.00 uur i.p.v. 19.00 uur

  Maandag 24 december Kerstavond    

  18.00 uur  St. Catharinakerk; Interreligieus gebedsmoment voor de vrede
  19.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor de Sterretjes
  20.00 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering m.m.v. het Strijps Kerkkoor
  21.00 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino
  21.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. de Muziekgroep
  22.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering m.m.v. het Koor Maria Middelares
  24.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering, m.m.v. het Joriskoor
  24.00 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering, m.m.v. Schola Catharina

  Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag 

  09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering m.m.v. Schola Catharina
  09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Tongrorum
  09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering m.m.v. het Strijps Kerkkoor
  11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. koor Cor Jesu
  11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering m.m.v. Michaelkoor
  11.30 uur  H. Pius X kerk; Eucharistieviering, m.m.v. Gregoriaans en Gemengd koor
  12.30 uur  St. Lambertuskerk; English Mass

  Woensdag 26 december Tweede Kerstdag 

  11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. het Joriskoor

 

Kom luisteren naar het Kerstverhaal:

Op Eerste Kerstdag wordt voor onze kleuters en peuters het kerstverhaal verteld bij de kerststal in de Joriskerk. Er zullen dan ook samen kerstliedjes gezongen worden. De middag begint om 16.00 uur.

Deurcollecte Steunpunt Materiële Hulpvragen tijdens de Kerstdagen

Het Steunpunt Materiële Hulpvragen biedt finciële hulp aan diegene in onze samenleving die moeite hebben om financieel rond te komen. Deze hulp bieden zij namens de kerken. Vorig jaar heeft het Steunpunt ongeveer 1200 hulpvragen behandeld. Bij elkaar was dit een bedrag van meer
dan 100.000 euro. Dit alles wordt mogelijk door giften en donaties van particulieren, kerken,
kloosters en caritasinstellingen. Van harte bij u aanbevolen!

Donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 december

Vieringen zoals normaal op deze dagen van de week

Maandag 31 december Oudjaarsavond 

18.00 uur St. Joriskerk; Eucharistieviering m.m.v. het Joriskoor

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag 

09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering 
11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering, m.m.v. koor Cor Jesu
11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering

Kerststallen kijken in onze parochie:

St. Joriskerk is op Eerste Kerstdag geopend van 14.00 tot 16.30 uur.

Vanaf 14 december is de kerststal in de Catharinakerk te zien van
dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en16.30 uur.

De kinderboerderij aan de Neushoornstraat is
vanaf 7 december dagelijks geopend.