Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Na­la­ten
  Zelf de laatste rustplaats uitzoeken

  Het is heel verdrietig als men afscheid moet nemen van een dierbare. Er van uitgaande dat u uw dierbare geregeld een bezoekje zult brengen is het fijn als u zelf mee mag bepalen waar uw dierbare zijn/haar laatste rustplaats zal krijgen. Ook mag u zelf bepalen, tot op zekere hoogte, hoe het grafmonument en/of de grafbeplanting eruit komt te zien. De beheerder zal u graag ontvangen om dit met u te bespreken.

   

  In het gebied van de Sint Jorisparochie liggen van oudsher een groot aantal begraafplaatsen. Sinds de oprichting van de nieuwe parochie per 01-01-2012 vallen een groot aantal van deze begraafplaatsen onder verantwoording van het bestuur van de parochie St. Joris.

   

  Voor vragen met betrekking tot begraven en grafrechten voor deze begraafplaatsen kunt u contact opnemen met het Pastoraal Centrum.

   

  De beheerders van de begraafplaatsen in de St. Joris parochie zijn de Heer M. Boets en mevrouw Th. de Laat. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het Pastoraal Centrum, 040 211 04 67, of via de mail: begraafplaats@parochiesintjoris.nl.

   

  Begraafplaatsen

  De begraafplaatsen onder beheer van parochie Sint Joris:

  • Begraafplaats Trudo
  • Begraafplaats Theresia
  • Begraafplaats Antonius
  • Begraafplaats St. Joris
  • Begraafplaats St. Severinus
  • Begraafplaats St. Jozef-Tivoli

   

  Daarnaast zijn er een aantal begraafplaatsen binnen de parochie waar het beheer en onderhoud wordt verzorgd door een aparte beheersstichting en/of volledig eigendom is van zo’n stichting:

  • Begraafplaats St. Martinus
  • Begraafplaats St. Calixtus
  • Begraafplaats St. Lambertus
  • Begraafplaats St. Catharina

   

  Bij plaatsen van een urn

  Naast begraven beschikken bijna alle begraafplaatsen over de mogelijkheid tot het plaatsen van een urn (na crematie) in een urnengraf of in een columbarium. Ook het bijzetten van een urn in een bestaand graf behoort tot de mogelijkheden.

   

  Beëindiging van de grafrecht periode

  Na beëindiging van de grafrecht periode wordt de as verstrooid op het strooiveld. Dit gebeurt altijd in overleg met de nabestaanden, voor zover bekend. Nabestaanden dienen als rechthebbende op een graf of urn altijd zelf hun gegevens bij de administratie van de begraafplaatsen actueel te houden.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture