f

Spaanstalige H. Mis bundelt krachten!

Sinds enkele jaren is er in onze parochie naast de Nederlandse en de Engelstalige Mis ook een heilige Mis in het Spaans. Binnenkosrt zal deze weer worden hervat.

Lees meer...

Parochienieuws maart 2021

In het parochienieuws van deze maand, wordt ondermeer de Spaanse H. Mis onder uw aandacht gebracht en vervolgen we onze orgelreeks. Klik hier...

Zegening van Eindhoven

In vroegere tijden trokken bij een pandemie mensen biddend door de straten van de stad om God te smeken een einde aan de ramp te maken.

Lees meer...

24 uur voor de Heer vanaf 18 maart

Op het Hoogfeest van St. Jozef zullen we in deze veertigdagentijd 24 uur aaneengesloten in de St. Joriskerk een programma van liturgie, nachtelijke aanbidding en bezinning aanbieden. Klik hier voor meer informatie.

Filosofische analyse

Dinsdag 11 mei is de voorlopig laatste avond van deze boeiende cursus. Ook al heeft u de eerste avond gemist u kunt zich nog steeds aanmelden. Lees meer...

Deurcollecte voor het straatpastoraat

Zondag 7 maart en in het weekend van 13 en 14 maart zal deze deurcollecte plaatsvinden. Diaken Rob Kosterman zal assisteren en de preek verzorgen tijdens de vieringen. 

Lees meer...