f

Opbrengst Vastenactie

Het is al even geleden, maar aan het begin van de vastentijd heeft er heel even een offerblok in de kerken gestaan voor de MOV-groep Eindhoven.

Lees meer...

Roepingenzondag/Good Shepherd Sunday

3 mei, is het de zondag van de Goede Herder, Roepingenzondag. De Kerk bidt wereldwijd om nieuwe roepingen en wel in het bijzonder voor nieuwe roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieus leven.

Lees meer...

Parochiecatechese 6 mei

Thema: In de huidige beproeving blijven wij gericht op Hoop! God is trouw en zal niet toelaten dat wij boven onze krachten beproefd worden. (1 Kor. 10, 13)

Lees meer...

Twee decorandi in onze Sint Jorisparochie!

Vrijdag 24 april 2020 was een bijzondere dag voor twee van onze vrijwilligers: kosteres Toos Wierema-Ballings (95 jaar) en Duc Su Hoang, koster van de Lambertuskerk in Gestel.

Lees meer...

Bericht over de Evensongs

Men hoopt dat de volgende Evensong gehouden kan worden op 20 september aanstaande. Lees meer...

Eerste heilige Communie verschoven

Met grote aantallen zullen we ook in juni nog niet mogen samenkomen. Daardoor zijn we genoodzaakt om de vieringen van de Eerste heilige Communie te verzetten.

Lees meer...