f

Adventsactie; delen smaakt naar meer

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. 

Lees meer...

Samen in actie!

Een Kerstactie 'voor en door parochianen' om rond Kerstmis ouderen, zieken en eenzame mensen een hart onder de riem te steken.

Lees meer...

Honderd jaar groot Eindhoven

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat in 1920 de dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel samengingen met de (toen nog kleine) stad Eindhoven.

Lees meer...

Inzegening orgel Sint Joriskerk

Zondag 22 november zal tijdens de mis van 11.00 uur in de
St. Joriskerk, het gerestaureerde orgel plechtig ingezegend en in gebruik genomen worden. 

Lees meer...

Diakenwijdingen

Zaterdag 7 november zal bisschop De Korte in de Bossche Sint Jan zes mannen tot diaken wijden; twee van hen komen uit onze parochie.

Lees meer...

Parochienieuws oktober 2020

Een gedachte van pastoor Wilmink over Allerzielen en wat heeft de H. Willibrord te maken met de diakenwijdingen. U leest het allemaal in het parochienieuws van oktober!