f

Parochiecatechese

Woensdag 2 maart, Aswoensdag, om 10:00u is er een speciale parochiecatechese.
Thema:  Als je bidt... Als je geeft... Als je vast... dan...
Locatie: Pastoraal Centrum en YouTube.

Lees meer... 

Vormingsavonden 40-dagentijd

Zes vormingsavonden in de Veertigdagentijd
Aan de hand van de films van ‘Sycamore’
Wil je in de Veertigdagentijd je (meer) verdiepen in het katholieke geloof?

Lees meer...

Presentatie kapelaan Arockiadoss Belavandran

Dit weekend zal kapelaan Arockiadoss Belavandran in onze parochie worden gepresenteerd.

Lees meer...

Terug naar normaal

De Nederlandse bisschoppen hebben in navolging van de overheid versoepelingen aangekondigd. 
Met ingang van dit weekend (29 en 30 januari) zullen in de St. Joriskerk de dagmissen weer om 19.00 uur worden gevierd. 

Lees meer...

Een nieuwe lijst voor de weekendvieringen

Nieuwe lijst om in de weekenden naar de kerk te gaan.

Het wordt weer gemakkelijker om naar de eucharsitie viering te kunnen komen. Zeer welkom!
Lijst vanaf 22 januari