f

Restauratie orgel Joriskerk

Restaurateur/orgelbouwer Nico van Duren is begonnen aan de restauratie van het grote orgel in de St. Joriskerk.

Dit orgel in de Sint Joriskerk is in 1932 gebouwd door de Fa. Vermeulen. Het orgel staat op de eerste verdieping in de toren en is ingebouwd in een tweetal neo-gotische kasten waardoor het zicht op het grote raam behouden bleef.

Het orgel omvat 52 stemmen, 43 labiaalregisters en 9 tongwerken, verdeeld over 3 manualen en pedaal en behoort tot de 10 grootste pneumatische orgels in Nederland. Helaas is het al jaren niet bespeelbaar, maar dank zij een gift is het parochiebestuur nu in de gelegenheid de restauratie aan te pakken.

Tijdens de Open Monumentendag op 15 september van dit jaar zal er voor kleine groepjes belangstellenden gelegenheid zijn een kijkje te gaan nemen bij die restauratie.

De planning van de restauratie is zodanig dat verwacht wordt e.e.a. af te kunnen ronden in het voorjaar van 2020.

orgel joriskerk

 orgel restaurateur Nico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto's zijn gemaakt door Marie Louise Nijsing