f

Ons doopsel en verantwoordelijkheid

Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit. Klik hier voor het vijfde woord van bemoediging van Mgr. de Korte