f

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Binnenkort start weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans en valt de brief van pastoor Wilmink bij u en uw medeparochianen op de deurmat. 

Pastoor Wilmink vraagt dit jaar aandacht voor het ondersteunen van elkaar in buitengewone omstandigheden. Een tijd die getekend wordt door woorden als “het nieuwe normaal” en “anderhalvemeter-samenleving”. Juist nu komt het er voor ons op aan om nog meer naar elkaar om te zien. 

Als parochie zijn we daar ook in coronatijd volop mee bezig en we blijven dat op alle mogelijke wijzen doen. Parochianen in alle wijken die met hart voor de ander zorg dragen in Christus’ Naam voor de ander in de parochie, in de buurt, voor wie dan ook. Het is onze gezamenlijke missie. Een gemeenschap die een ziel heeft, gevoed door de ontmoeting met Jezus en gedreven om elkaar op te bouwen vanuit de ontmoeting met diezelfde Christus.

Onze zes kerken zijn op vaste tijden open – juist als er nood is – en zijn pleisterplaatsen van hoop in moeilijke tijden. Onze liturgie en diaconie gaan door, net als het flinke aanbod aan cursussen die ons helpen om de tijd, om God en onszelf beter te leren verstaan. Wij kunnen met zijn allen door onze betrokkenheid op vele manieren samen door een crisis als deze heenkomen.

Financiële steun is dan wellicht ondanks alles nog het minst moeilijk. Samen geven we onze parochie daarmee ook weer door aan de jongste generaties, die er recht op hebben te leven in de duurzaamheid van christelijk leven dat door de eeuwen echt duurzaam is gebleken en waar de samenleving juist in de afgelopen decennia meer en meer van weggedreven is.
Als iedere parochiaan per maand bijvoorbeeld € 10,00 bijdraagt, dan heeft onze parochie de noodzakelijke middelen voor haar instandhouding en verdere opbouw.

Mocht u uw bijdrage voor de AKB nu al willen overmaken, dan is deze bijzonder welkom op bankrekening NL08 INGB 0001 0984 98 ten name van Parochie Sint Joris onder vermelding van “Actie Kerkbalans 2021”.