f

Trudokerk na 15 maanden uit de steigers!

Vanaf begin november 2019 is er gestart met het restauratiewerk aan de Trudokerk.

In het najaar 2018 vielen er enkele stukken steen uit de montanten (stenen kozijnwerk) van de hoge glas-in-lood ramen rondom het priesterkoor. Met een drone-opname (250 foto’s) is alles in kaart gebracht. Er zijn 8 hoge glas-in-lood ramen in beeld gekomen, die nu volledig gerestaureerd zijn en 10 grote glas-in-lood ramen die uitvoerige reparaties kregen. Tevens is er ook een fijnmazig netwerk voorgezet zodat als er over een aantal jaren weer stenen los zouden raken deze niet naar beneden kunnen vallen. Dit is natuurlijk uit veiligeheids-overwegingen gebeurd.

De acht gerestaureerde ramen zitten bovenin de achteromloop van het priesterkoor en de andere zitten links en rechts in de zijbeuken, boven het grote schilderij en de monumentale biechtstoel. De acht te restaureren ramen zijn er helemaal uit geweest. Hiervoor moesten zowel in als buiten de kerk steigers opgebouwd worden. Dit werk heeft in totaal 9 maanden geduurd tot juni 2020.

De tweede grote klus die ook meteen aangepakt is, was het vervangen van het koperen dak op de hoofdtoren en het opnieuw vergulden van wijzers en cijfers van het uurwerk van de klok. Dit werk is gestart in september 2020. Hiervoor kwamen aan de voorzijde van de kerk steigers. Deze klus heeft geduurd tot januari 2021 en is recent afgerond.

Toekomstbestendig
De Trudokerk ziet er nu mooi uit met zijn groene dakbedekking, de glanzende wijzerplaten en het gerestaureerde glas-in-lood. En is voor de komende 30 jaar wat dat betreft tegen weer en wind bestand.

Brochure wetenswaardigheden
De werkzaamheden hebben zowel in de pers, maar ook bij omwonende op veel belangstelling kunnen rekenen en was ook aanleiding om een kleine brochure met diverse wetenswaardigheden over de Trudokerk te maken.

Klik hier om de brochure te openen.

Donaties zijn zeer welkom!
De totale kosten zijn samen ongeveer € 500.000,00. Een zeer forse uitgave waardoor op reserveringen vanuit het verleden nu flink is ingeteerd. Wilt u een donatie schenken voor toekomstig onderhoud van deze kerk/onze kerkgebouwen dan kan dat op IBAN nummer:
NL36 INGB 0001 1284 52 t.n.v. Parochie St. Joris o.v.v. Gift onderhoud kerkgebouwen.