f

Deurcollecte voor het straatpastoraat

Zondag 7 maart en in het weekend van 13 en 14 maart zal deze deurcollecte plaatsvinden. Diaken Rob Kosterman zal assisteren en de preek verzorgen tijdens de vieringen. 

Waar en wanneer en kunt u diaken Kosterman ontmoeten:

Zondag 7 maart:
09.30 uur: Martinuskerk
11.00 uur: Joriskerk

Zaterdag 13 maart:
19.00 uur: Pius X

Zondag 14 maart:
09.30 uur: Trudokerk
11.00 uur: Lambertuskerk
12.30 uur: internationale mis