f

Naar de eigen kerk op de vertrouwde manier

De bisschoppen hebben in navolging van de overheid vorige week versoepelingen doorgevoerd om weer naar de kerk te kunnen gaan. De versoepelingen hebben betrekking op de aantallen. 

Voor onze parochie betekent het in ieder geval dat we in alle locaties niet langer uitgaan van een alfabetische presentielijst, de kerken zijn zodanig groot dat we de aantallen weer prima aankunnen. We hadden, op de Sint Joriskerk na, de alfabetische lijsten al laten vervallen. Nu geldt ook voor de Sint Joriskerk hetzelfde als voor de andere kerklocaties: iedereen kan weer op de eigen gewenste tijd naar de kerk komen.
Uitgaande van de aantallen kerkgangers voor het begin van de coronapandemie in maart 2020, kunnen we in alle kerklocaties de aantallen kerkgangers een plek geven.

De overige maatregelen blijven vanuit de bisschoppenconferentie onverkort gelden: desinfectie, afstand (anderhalve meter) en registratie bij meer dan 60 personen en mondkapje bij verplaatsing.

De eucharistie is de onmisbare bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven ( zoals het Tweede Vaticaans Concilie heeft onderstreept in Lumen Gentium 11) en het geeft ons de mogelijkheid om dus weer fysiek rond het altaar van de Heer samen te komen!

De live-stream vanuit de Sint Joriskerk blijft overigens ook gewoon bestaan.

Graag tot spoedig en Gods Zegen!!

Namens bestuur en team
Pastoor René Wilmink