f

Adventsactie 2022

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit extreme armoede. De kansen op een goede start in het leven zijn ongelijk verdeeld in de wereld. De Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier projecten rond het thema “kinderen en gezondheid”.  

  • El Salvador: stimuleren van vroege ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen.  
  • Sierra Leone: verminderen van onnodige kindersterfte.
  • DR Congo: opvang en begeleiding van straatkinderen.  
  • Somalië: betere toegang tot basiszorg gezondheid.

Een nadere omschrijving van deze projecten kunt u vinden op www.adventsactie.nl.

Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift doneren in onze kerken, maar ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van “Adventsactie”.