f

Parochiecatechese woensdag 4 januari

Het thema van deze bijeenkomst is om gezamenlijk als gedoopten opnieuw te beginnen. Inloop vanaf 10.00 uur; start bijeenkomst 10.30 uur. (pastoraal centrum, St. Jorislaan 51)

 In het kader van het jaarthema: “Onze zending: gaan waar Hij wil komen!” is het onderwerp van de catechese van woensdag 4 januari: 40 duizend in naam; onze uitdaging om gezamenlijk als gedoopten opnieuw te beginnen. De inleiding wordt verzorgd door pastoor René Wilmink

Elke eerste woensdagmorgen van de maand op de koffie/thee in het pastoraal centrum! Met uitzondering van de maand augustus wordt er deze ochtenden op het pastoraal centrum (St. Jorislaan 51) een inleiding gegeven over een thema dat verbonden is aan het leven in Christus. De inloop is vanaf 10.00 uur met koffie/thee; de bijeenkomst start om 10.30 uur met een inleiding. U bent van harte welkom! Ook te volgen via de livestream van de parochie op Youtube: parochie Sint Joris Eindhoven