f

Pastoor René Wilmink 25 jaar priester

Op 11 juni wordt het zilveren priesterjubileum van onze pastoor René Wilmink gevierd. In de link informatie over het programma en het jubileumcadeau.

Als boerenzoon van 13 jaar gaf hij op de vraag van zijn moeder: “Wat wil je worden als je boerderij niet overneemt?” uit volle vertuiging het antwoord: “ik wil priester worden!” Dit duidelijke antwoord in de boerenschuur bleef hij trouw.
Op 6 juni 1998 was hij een van de acht wijdelingen in het bisdom. Sinds najaar 2011 is hij deken van Eindhoven en per 01-01-2012 kreeg hij formeel de verantwoordelijkheid als pastoor over de fusieparochie Eindhoven Zuid, sindsdien de parochie St. Joris.
Hectische jaren met de pijnlijke sluiting van vijf kerken, opbouw en vormgeving aan het grotere parochiële geheel dat half Eindhoven omvat. Vertrekkende en komende collega’s, elke week weer inspirerende preken, droevige rouwgesprekken en ter deling vele momenten van “onderricht” en begeleiding in het geloofsleven voor jong en oud …
Op zondag 11 juni wordt dit alles samengevoegd, op zijn verzoek, in een ingetogen jubileum.

Het programma
Zaterdagavond 10 juni zijn in de H. Pius X kerk en St. Joriskerk de normale geplande vieringen.
Op zondag 11 juni om 11.00 uur is er één centrale viering zijn in de St. Joriskerk. Alle kerkgangers komen die ochtend bijeen om met René Wilmink zijn jubileum te vieren. (In de andere kerken zijn er die ochtend geen vieringen.) Aansluitend zal in het pastoraal centrum gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en René te feliciteren. Dit zal rond 14.30 uur afgesloten worden waarna voor familie en andere genodigden een meer besloten bijeenkomst volgt.

Jubileum cadeau
Om te voorkomen dat René wordt bedolven onder vele bossen bloemen en flessen wijn is in overleg met René besloten onze waardering naar hem te uiten in twee cadeaus. Hem zal worden aangeboden een op maat gemaakt Mariakazuifel met het logo van de parochie erop. Tevens ontvangt hij een reis naar Rome, waar hij al vele jaren niet meer geweest is.
Uw bijdrage voor deze cadeaus kunt u storten op rekeningnummer
NL 05 INGB 0001 0879 79 t.n.v. Parochie St. Joris onder vermelding van vermelding “jubileum”. (Dit rekeningnummer is hier speciaal voor bedoeld.)
Wanner het voor u eenvoudiger is een contante bijdrage te doen dan kunt u de komende periode een enveloppe in collectemandje doen of deze afgeven bij het KWC met de vermelding “jubileum”

Parochiebestuur en pastoraal team St. Joris