f

Open avond vrijdag 21 april

Op vrijdagavond 21 april is er in het parochiecentrum een Open avond. Op deze avond spreekt prof. Paul van Geest over St. Augustinus, een van de belangrijkste kerkvaders. 

Augustinus van Hippo (354 – 430) is een theoloog en filosoof en geldt als de belangrijkste kerkvader van het Westen. Een van zijn bekende werken is de “Belijdenissen”, een vroege vorm van een autobiografie. Een bekend citaat uit de Belijdenissen is: “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in u”.
Dit citaat vormt het thema van deze Open avond. Paul van Geest zal ingaan op de vraag in hoeverre Augustinus ons kan helpen de weg te vinden naar innerlijke rust.

Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens lid van de pauselijke theologische academie, een van de belangrijkste adviesorganen van de paus.

De avond vindt plaats in de Mariazaal van het Parochiecentrum, Jorislaan 51 en begint om 20.00 uur; inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur. Na afloop is er de mogelijkheid voor een nagesprek met een drankje en een hapje.