f

Wie zijn wij?

Sint Jorisparochie

Van Strijp tot Tongelre, één gemeenschap in Christus met meerdere locaties. Sinds 1 januari 2012 heeft Eindhoven nog maar twee parochies.  In de laatste tientallen jaren zijn de voormalige parochies zo sterk vergrijsd en verkleind dat er de keuze is gemaakt om met een veel kleiner aantal locaties een nieuwe start te maken. Een nieuwe start voor allen die vandaag parochiaan willen zijn in het zuidelijk deel van onze stad Eindhoven.

Samen gemeenschap zijn!

Wat is het allerbelangrijkste en niet te missen kenmerk van een parochie? Heel eenvoudig gezegd is de parochie de gemeenschap die we samen als gedoopten en toekomstig gedoopten in Christus vormen. Hij is het werkelijke centrum van de parochie. Dat geldt voor elke parochie, waar ook ter wereld!

Hoe zijn we samen gemeenschap?

Een parochie is – of beter zou moeten zijn – als één familie die er is voor elkaar in onderlinge zorg vanuit de verbondenheid met Jezus Christus en zijn Kerk. Wij geven daaraan gestalte allereerst door samen te komen rond het altaar waar we Gods aanwezigheid op bijzondere wijze erkennen en vieren. We vieren ons geloof in God tijdens de liturgie! Dat doen we op alle momenten waar we de sacramenten vieren.

Catechese binnen de gemeenschap

Eveneens is het van groot belang dat we de kans krijgen meer te leren (catechese) over ons geloof als katholieken. M.a.w. de rijkdom van ons geloof beter leren verstaan door onze kennis te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan kennis over de bijbel en de liturgie; de samenkomsten in de kerk. Maar ook kennis over het dagelijks leven van de christen.

Diaconie binnen de gemeenschap

Dit alles komt dan samen in de zending van de Kerk. Die zending krijgt midden in onze samenleving gezicht in het dienend aanwezig zijn. Wij noemen dat diaconie. En dan in het bijzonder voor hen die de hulp het meest nodig hebben.

Welkom bij de Sint Jorisparochie,
pastoor René Wilmink