f

Lid zijn/worden

Enkele gebruikte termen

Parochie: een gemeenschap van R.K. gelovigen (CIC.c.515). Een parochie is in Nederland territoriaal bepaald (CIC.c.518) aan de hand van de postcodes. De postcode van het kerklid bepaalt bij welke parochie hij hoort. 

SILA: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie  010Sila

SILA Stip: In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger die door een kerkgenootschap, c.q. parochie, bij SILA als kerklid is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk. Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door de SILA-stip dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.  De gemeente weet zelf niet bij wèlk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wel dàt mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA. Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene behoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.


Bij welke parochie hoor ik?  

Ieder kerklid hoort in principe als parochiaan bij de parochie waar hij/zij woont. In Eindhoven zijn er nog maar twee parochies; boven de spoorlijn de parochie St. Petrus' Stoel en onder de spoorlijn de parochie Sint Joris. Uw postcode bepaalt tot welke van deze twee parochies u in principe hoort. Maar we kennen het fenomeen van ‘voorkeursparochie’. Dit betekent dat - wanneer u zich meer verwant voelt met de andere parochie dan die waarbinnen u woont - u zelf vrij bent om dat kenbaar te maken aan de parochie van uw voorkeur.


Wanneer moet ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden? 

Alle gedoopte kerkleden zitten als het goed is in onze kerkledenadministratie. 
Alle nieuwe kerkleden dienen eenmalig door de parochie bij SILA aangemeld te worden. Wanneer hoort u tot de nieuwe kerkleden en is het belangrijk dat u zich aanmeldt:

  • Nieuwe parochianen die komen wonen in het gebied van onze parochie.
  • Kinderen die gedoopt worden, de burgerlijke overheid geeft geen geboorten van kinderen van ouders met een SILA-stip door aan de kerkgenootschappen.
  • Mensen die op latere leeftijd tot de kerk toetreden.


Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden bij de parochie Sint Joris door gebruik te maken van het formulier ledenadministratie. Vult u dit formulier zo volledig mogelijk in en levert u het dan in bij het pastoraal centrum of bij een van de andere kerkwijkcentra.
Wilt u de parochie financiel ondersteunen door deel te nemen aan de kerkbijdrage vult u dan ook het formulier kerkbijdrage in.


Wijzigingen in bij ons bekende gegevens

Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, die voor ons van belang zijn om te weten, vult u dan ook het formulier ledenadministratie zo volledig mogelijk in. U kunt dit formulier inleveren bij het pastoraal centrum of een van de kerkwijkcentra onder vermelding van: Kerkledenadministratie Sint Joris Parochie.