f

Uitschrijven als lid

Hoe kan ik uitgeschreven worden als parochiaan? 

Als u niet meer als parochiaan ingeschreven wilt staan, moet u dat schriftelijk kenbaar maken bij de parochie waarvan u lid bent. U wordt uit het ledenbestand van de parochie verwijderd en afgemeld bij SILA

Hoe kan ik uitgeschreven worden als lid van de R.K. Kerk? 

Er zijn mensen voor wie het uitschrijven uit een parochie niet afdoende is. Zij willen ook dat er een aantekening gemaakt wordt in het doopregister van zijn/haar doopparochie, dat hij/zij definitief is uitgeschreven als lid van de R.K. Kerk. Hiervoor bestaat een modelformulier. Voor meer informatie over dit onderwerp en voor het modelformulier verwijzen wij u naar de website: www.rkkerk.nl 

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar het Pastoraal Centrum, St Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven. Zij zullen uw verzoek administratief verwerken en doorsturen naar de parochie waar de doop heeft plaatsgevonden met het verzoek om de aantekening te maken in het doopregister. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw definitieve kerkverlating.