f

Vrijwilligers

Veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers, waaronder:

Bestuurlijke en redactionele taken:
Parochiebestuur
Stuurgroep vrijwilligers
Actie Kerkbalans (AKB)
Redactie parochienieuws/website

Tijdens ere-/kerkdiensten:
Koster
Lector
Collectant
Misdienaar
Kinderwoorddienst
Kindercrèche
Kerkwachten
Kerkkoor
Vervoersdienst

Ondersteuning van voorbereidende en educatieve bijeenkomsten:
Voorbereiding Eerste Communie
Voorbereiding Vormsel
Kindercatechese
Tienergroep
Jongerengroep
Scholing vrijwilligers

Ondersteuning en beheer in en om gebouwen en organisatie:
Gebouwencommissie
Verzorgen bloemen in de kerken
De zorg voor liturgische gewaden
Schoonmaken kerken, Pastoraal Centrum en kerkwijkcentra
Klussengroep
Onderhoud begraafplaatsen
Onderhoud tuin Pastoraal Centrum en kerkwijkcentra
Ziekenbezoek
Receptie Pastoraal Centrum
Opbouwen en onderhouden van archief
Administratieve ondersteuning
Gastheer/vrouw Kerkwijkcentra
Koffieschenken
Ontmoetingsmiddag
Uitvoering AKB

Overige taken:
Steunpunt Materiële Hulpvragen (S.M.H.)

Is vrijwilligerswerk ook iets voor U?

Wanneer u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan dit vrijwilligerswerk, neem dan contact op met het Pastoraal Centrum, 040 211 0467, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij gaan dan een gesprek met u aan en proberen uw talenten met onze behoeften samen te brengen.

Stuurgroep Vrijwilligers

De Stuurgroep Vrijwilligers probeert vraag en aanbod van vrijwilligerswerk te realiseren en wil een klankbord zijn voor alle vrijwilligers. Zij organiseert bijeenkomsten voor de verschillende werkgroepen om kennismaking van vrijwilligers onderling en de samenwerking tussen de werkgroepen te bevorderen.
Tevens wil zij de waardering van de parochie zichtbaar maken door het organiseren van een ‘jaarlijkse vrijwilligersontmoeting’, het aanbieden van cursussen en door aandacht te geven bij ziekte, jubilea, afscheid of een overlijden.

De Stuurgroep heeft in 2017 een Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk uitgebracht (met een update in 2019). Het Handboek Vrijwilligerswerk (versie januari 2019) is hier een samenvatting van. Deze beleidsnotitie en het handboek zijn verkrijgbaar bij de receptie op het Pastoraal Centrum. U kunt hierin o.a. lezen wat de parochie mag verwachten van vrijwilligers en wat vrijwilligers mogen verwachten van de parochie.

Samenstelling Stuurgroep Vrijwilligers:
Mevr. Gerry Kox-Diederen (voorzitter)
Mevr. Loes Laurense (secretaris)
Dhr. Fons de Breet
Dhr. Nico van Dongen
Mevr. Ineke van Kessel
Mevr. Elly Lammers
Dhr. Toon de Leeuw
Dhr. John Onoja, pr.

Vertrouwenspersoon
De heer Ton van de Nieuwenhuyzen is aangesteld als vertrouwenspersoon van de parochie Sint Joris.
Bereikbaar per:
Mobiele telefoon: 06 2377 9940
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd’.