f

Steunpunt Materiële Hulpvragen

Logo smh-gDe parochie wil mensen in dringende financiële nood graag helpen. Eindhovenaren waarvoor dit geldt kunnen daarom een beroep doen op het Steunpunt. U hoeft niet katholieke te zijn of kerkend lid.

Zorg voor de naaste

De zorg voor de medemens is onlosmakelijk verbonden met de parochie. Wat heb je te vieren, als je niet klaar staat voor de medemens? En daarbij kijk je net als de Barmhartige Samaritaan niet naar religie, huidskleur of afkomst. Je helpt gewoon. Een belangrijke taak is hiervoor door de gezamenlijke parochies uit het dekenaat Eindhoven weggelegd bij het Steunpunt Materiële Hulpvragen. Woont u in Eindhoven en zit u met dringende financiële vragen dan kunt u bij het Steunpunt terecht voor goede raad en voor eerste materiële hulp in nood.

Initiatief en inspiratie

Het Steunpunt Materiële Hulpvragen is een initiatief van de gezamenlijke katholieke kerken van het dekenaat Eindhoven. Het gebrandschilderde raam van de Barmhartige Samaritaan dat bij de invalidenuitgang van de Catharinakerk te vinden is, staat symbool voor dit werk. Dit Bijbelverhaal is de inspiratiebron voor de belangeloze hulp die door vrijwilligers wordt gegeven en die door giften van velen mogelijk is.

Heel Eindhoven

Het Steunpunt is een zelfstandige commissie van de St. Jorisparochie maar is werkzaam namens alle parochies van het dekenaat in de gemeente Eindhoven. Hulp wordt gegeven aan iedere inwoner van Eindhoven ongeacht zijn of haar religieuze achtergronden.

Telefonische afspraak

Schroom niet en bel gerust naar het Steunpunt Materiële Hulpvragen en wel op: dinsdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30uur telefoon: (040) 257 18 97 U kunt dan uw vraag voorleggen. Indien nodig wordt een afspraak voor u gemaakt voor het spreekuur op dinsdag-, donderdag- of vrijdagmiddag. Twee steunpuntmedewerkers staan dan voor u klaar om u van dienst te zijn met advies, verwijzing, een lening of een gift voor de eerste levensbehoeften.

018logosmhInformatie en steun

Wilt u meer informatie over het Steunpunt?
Het steunpunt heeft een eigen website:
www.smh-eindhoven.nl.

Uiteraard kan het Steunpunt niet zonder financiële middelen. Wilt u door een gift het werk van het Steunpunt mogelijk maken, stort dan uw bijdrage op NL84 RABO 0158 2704 36  ten name van ver.dekenaat Eindhoven inzake Steunpunt Materiële Hulpvragen.