f

Koren

Waarom zingen we in de kerk?

Wij zijn gewend dat er in de kerk gezongen wordt. Dat is niet alleen voor de afwisseling en omdat veel mensen het fijn vinden. Er zit meer achter:

Volgens psalm 98 is zingen voor God een Bijbelse opdracht; "Zingt voor de Heer een nieuw lied". Zingen kun je doen vanuit blijdschap, wie het Evangelie, de blijde boodschap, goed tot zich laat 020korendoordringen, zou daar zo blij van kunnen worden, dat ze daar wel blij van moeten worden. Maar ook bij momenten van verdriet kan een lied troost bieden. Ons voorbeeld voor het zingen in de kerk vinden we in de Bijbel, bijvoorbeeld de lofzangen van Mozes en van Zacharias, maar ook in de psalmen. Hierin wordt God geloofd en gedankt, maar ook aangeroepen in nood en er klinken vragen en protest. Psalmen zijn gebeden. Zingen kan ervaren worden als een intense manier van bidden. Wie zingt, bidt dubbel zei kerkvader Augustinus!

Binnen onze parochie zijn er in de kerken verschillende koren die de vieringen in de weekenden muzikaal opluisteren. Ook bij uitvaarten en huwelijken kan er een beroep gedaan worden op deze zanggezelschappen.

Zingt u graag en ziet u het zingen in de kerk ook als aanvulling op de liturgie, meldt u dan aan via het Pastoraal Centrum. U bent van harte welkom.

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende koren: