f

Toelichting maatregelen vanaf 17 oktober 2020

Niemand is het ontgaan: in Nederland is momenteel een tweede grote golf van het coronavirus gaande. Dagelijks zijn er meer tests en worden er meer mensen met corona opgespoord. Het aantal groeit snel. Dat baart werkelijk iedereen zorgen en is een extra aanleiding om alle voorzichtigheid te blijven betrachten en te versterken waar deze verzwakt was.
Minister Grapperhaus heeft op maandag 5 oktober via de overkoepelende religieuze overlegorganen opgeroepen om het aantal aanwezigen tijdens de religieuze samenkomsten te beperken tot 30 personen. Dat was een dringend advies. Daar is inmiddels op alle fronten stevig over gediscussieerd. Allen delen wij in diezelfde zorg om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen en daarvoor hebben we – zoals binnen de meeste religieuze gemeenschappen - in de afgelopen maanden volop grote zorgvuldigheid aan de dag gelegd.

Op donderdag 8 oktober heeft de gemeente Eindhoven nog eens ter verduidelijking van de regels een mail verstuurd naar alle religieuze instellingen in de stad. Daarin schrijft de gemeente in vet gedrukte letters omtrent de actuele regels in het kort: “Er is geen formeel maximum gesteld aan het aantal bezoekers voor religieuze instellingen, zolang men zich kan houden aan de algemeen geldende maatregelen en de hygiënemaatregelen in acht neemt”.

Onze bisschoppen hebben vrijdag in de late avond het persbericht doen uitgaan met de reactie op de oproep van minister Grapperhaus, j.l. 5 oktober.
De bisschoppen delen in de bezorgdheid van de overheid zoals iedereen deze bezorgdheid deelt en daarom is het van belang dat we in de huidige noodsituatie tot helder beeld komen omtrent de gegeven situatie en de eventueel nieuw te treffen maatregelen.

In de afgelopen maanden – zeg ruim half jaar – hebben de parochies zo goed als alle samenkomsten in de vertrouwde vorm gestaakt: er is geen koffie drinken na de liturgie; geen samenkomsten voor cursussen in de parochieruimtes. Deze worden online voort gezet. Er zijn geen groepen meer die ontvangen kunnen worden in de parochieruimtes. Enkel de kindercatecheses (eerste communie en vormsel) hebben in zeer afgeslankte vorm nog een klein vervolg gekregen.

Voortgaan met zorgvuldigheid
Met grote zorgvuldigheid zijn in de liturgische samenkomsten de noodzakelijke maatregelen steeds genomen: desinfectie; anderhalve meter afstand van elkaar; afscherming; niet zingen. Zieke, verkouden of grieperige mensen blijven thuis, ook bij het minste of geringste symptoom.
Kortom: alle te nemen maatregelen zijn genomen en blijven we nemen.

We kunnen daar nu alleen nog het mondmasker aan toevoegen. Dan zijn we volledig op de lijn van de algemeen geldende maatregelen.
Onze kerklocaties zijn voor velen in deze tijden van nood een toevluchtsoort: mensen komen persoonlijk bidden en ook door de week is er een kleine groei in aantal gelovigen dat meeviert. Waar we inderdaad niet mee kunnen stoppen is het bidden en het vieren van de sacramenten. Juist meer dan ooit zijn we met zijn allen geroepen om te bidden, samen de eucharistie te vieren met in achtneming van alle regels. Daarmee zien we af van alle andere niet noodzakelijke samenkomsten zoals we dat al maanden doen. Daar vinden we via de digitale weg een oplossing.
Het vieren van de eucharistie gaat nu eenmaal niet via een scherm. Thomas Halic zei het in een interview april j.l.: je kunt thuis moeilijk gaan knielen voor je laptop; de samenkomst rond het altaar is daarvoor eenvoudigweg noodzakelijk. Fysieke aanwezigheid is echt nodig. Het gaat niet om een privéhobby. Godsdienstvrijheid heeft daadwerkelijk betekenis als we het belang van godsdienst in het menselijk bestaan kennen en erkennen. Het is even belangrijk als eten en drinken. Het zijn ook de voetballiefhebbers, de werkers in de horeca, de andere ondernemers, die nu inmiddels in zwaar weer zitten en die de weg weten te vinden naar diezelfde samenkomst van de geloofsgemeenschap. Daar gaat het hier over. De nood is voor allen voelbaar groot en daarom moeten we juist nu als gemeenschap onze samenkomsten – met beperkingen – voortzetten als biddende gemeenschap.

Aantallen in onze kerklocaties
In lijn met de regels van de bisschoppen en de overheidsregels handhaven wij alle maatregelen in onze kerklocaties en blijven we afzien van grotere bijeenkomsten buiten de eredienst. Het beperkt aantal aanwezigen per viering zal per kerk verschillen.

Waarom deze werkwijze?
- Omdat bijna al onze kerken ruimte bieden op veel meer dan 1,5 meter aan boven genoemde aantallen.
- Omdat de eredienst een noodzakelijk en voor de gelovigen bereikbare samenkomst moet zijn met verder alle gevraagde aanpassingen van dien.
- Omdat we in de maand juni ervaring hebben opgedaan met een moeizame methode. In theorie is het eenvoudig te regelen, maar parochianen zijn geen nummer.
- Omdat de stijgende aantallen van coronabesmettingen niet te relateren zijn aan de samenkomsten in de kerk, maar wij juist in deze grote nood de eredienst toegankelijk moeten houden. Wij delen immers de grote zorg van de gemeenschap met wie wij voortdurend op zeer verantwoorde wijze samenkomen.

Met deze afwegingen gaan wij voort op een weg die voor niemand gemakkelijk is, maar waar we God als eerste en definitief Aanwezige bevestigd in onze nabijheid weten, in het hart van iedere gemeenschap.
Klik hier voor alle maatregelen.

U alle goeds en sterkte toewensend in heftige tijden met de toezegging van ons gebed!

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor René Wilmink

15 oktober 2020