Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Fi­nan­ci­ën
  Financiële zaken en een overzicht van de tarieven

  Kerkbijdrage

  De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen.
  Het onderhoud van de kerken, het pastoraal centrum en de kerkwijkcentra, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat.
  Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig.
  Een vast tarief is er in principe niet. Als stelregel kan 1% van het netto inkomen per jaar worden gehanteerd .

   

  Machtiging regelen

  Automatisch betalen of via machtiging betalen zijn de makkelijkste manieren van betalen.
  U vergeet nooit te betalen en u kunt indien u het niet eens bent met de betaling, het bedrag (binnen 30 dagen) terug laten boeken.
  Uiteraard kunt u de machtiging of automatische betaling altijd weer intrekken.
  U kunt het formulier kerkbijdrage  hier downloaden.
  Vervolgens kunt u het invullen (niet vergeten uw handtekening eronder te zetten) en het formulier mailen naar: info@parochiesintjoris.nl
  U kunt het formulier ook per post sturen naar: pastoraal centrum Sint Joris, St. Jorislaan 51, 5614 AA te Eindhoven

   

  Periodieke overschrijving

  Natuurlijk kunt u ook uw bank opdracht geven voor een periodieke overschrijving.
  Voor onze administratie is het overzichtelijk wanneer u uw kerkbijdrage per maand, kwartaal of per jaar overmaakt. 
  Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer
  NL08 INGB 0001 0984 98  t.n.v. RK Parochie Sint Joris te Eindhoven
  U kunt het formulier, periodieke gift hier downloaden.

   

  Actie Kerkbalans

  Elk jaar in januari vindt de Actie Kerkbalans plaats om de noodzaak van de kerkbijdrage onder de aandacht te brengen.

   

  Kortingsregeling bijzondere vieringen beëindigd

  In het verleden, voor de parochiefusie in 2012, gold in een aantal voormalige parochies een zeer diverse kortingsregeling op tarieven voor bijzondere vieringen zoals een huwelijksviering en een uitvaart. Deze regeling is gedurende de afgelopen 10 jaar geleidelijk afgebouwd en is per 01-01-2023 beëndigd.

  Ta­rie­ven St. Jo­r­is­pa­ro­chie Eind­ho­ven 2024

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture