Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Ontmoet het pastoraal team
  De leden van het pastorale team zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van het Pastoraal Centrum van de St. Joriskerk. U kunt ook een e-mail sturen naar het Pastoraal Centrum ter attentie van een van de leden van het pastorale team. Het secretariaat van het Pastoraal Centrum zorgt dan voor het doorsturen naar de betrokkene(n).
  null article image

  Pas­toor René Wilmink

  In het mooie Twente ben ik geboren (1974) en opgegroeid. Aansluitend aan de middelbare school startte ik de priesteropleiding en ben in 1998 gewijd in de Bossche kathedraal.

  Na 10 jaar in Handel te hebben mogen werken, kwam ik na een jaartje Den Bosch half time in Breugel te werken. De ander beschikbare tijd besteedde ik aan het diocesane roepingenpastoraat. Na een kleine twee jaar kwam de verhuizing naar Eindhoven. Mijn diepste verlangen, dat elke dag mijn missie voedt: in Christus’ Naam er zijn voor de mensen van nu, hen met de actualiteit van het evangelie bekend maken en bij Christus brengen. “Verheugt u in de Heer te allen tijde, nog eens verheugt u!” (Fil.4,4)

  null article image

  Ka­pe­laan Aroc­ki­a­doss Be­la­ven­dran

  Mijn naam is Arockiadoss Belavendran, roepnaam Arockia. Ik ben Norbertijn en lid van de Abdij van Jamtara in India. Ik ben geboren in 1974 in Thennamary, een klein dorpje in Tamil Nadu, in Zuid-India. In 1994 ben ik ingetreden bij de Norbertijnse gemeenschap in Trichy, aldaar. Na mijn priester opleiding in verschillende plaatsen in India ben ik in december 2004 priester gewijd, samen met 4 medebroeders. Ik heb 8 jaar gewerkt in het klein seminarie, als leraar op een middelbareschool en als kapelaan in een parochie. In 2014 kwam ik naar Nederland om de Norbertijnse gemeenschap in Tilburg te versterken en te assisteren in de Parochie Heikant-Quirijnstok. In 2022 kreeg ik een nieuwe benoeming van Bisschop De Korte om in deze parochie te komen werken. Ik hoop u allen snel te leren kennen en ik hoop dat ik samen met het pastoraal team een goede bijdrage kan leveren aan de Sint Jorisparochie in Eindhoven.

  null article image

  Pries­ter John Ono­ja

  Mijn naam is John Onoja C.S.sp. Ik ben lid van de congregatie van de paters van de Heilige Geest (Spiritijnen). Ik kom uit Nigeria. Na mijn middelbare school ben ik in 1997 ingetreden bij de Spiritijnen. Ik heb mijn priesteropleiding in Ghana en Nigeria gevolgd en heb aansluitend twee jaar stage gelopen in Algerije (een islamitisch land in het Noorden van Afrika). Na het afronden van mijn priesteropleiding werd ik in 2008 tot priester gewijd en ben ik eind 2009 naar Nederland gekomen. Ik woon in onze Spiritijnse gemeenschap, ook wel het missionair team genoemd, hier in Eindhoven. Ik ben de verantwoordelijke pastor voor de Engelstalige gemeenschap in onze Sint Jorisparochie. Dat was op parttime basis. Nu werk ik fulltime, met Engelstalige en Nederlandstalige parochianen, met als aandachtsgebied de kerkwijken Gestel en Strijp. Mijn verblijf in Nederland was tot nu toe een leerproces. Ik ben blij dat ik benoemd ben in de Sint Jorisparochie en ik verwacht een goede samenwerking met het pastoraal team. Daarnaast hoop ik op korte termijn ook de parochianen te leren kennen en wanneer die me daarbij een beetje steunen gaat dat zeker lukken.

  Content block image
  Wie zijn wij?

  Van Strijp tot Tongelre, één gemeenschap in Christus met meerdere locaties. De Sint Jorisparochie is de gemeenschap die we samen als gedoopten en toekomstig gedoopten in Christus vormen in het zuidelijk deel van onze stad Eindhoven. Een parochie is – of beter zou moeten zijn – als één familie die er is voor elkaar in onderlinge zorg vanuit de verbondenheid met Jezus Christus en zijn Kerk. Wij geven daaraan gestalte allereerst door samen te komen rond het altaar waar we Gods aanwezigheid op bijzondere wijze erkennen en vieren. We vieren ons geloof in God tijdens de liturgie! Dat doen we op alle momenten waar we de sacramenten vieren. We doen dat ook door te leren over de Bijbel en de traditie en dat voedt onze missie om in de wereld dienend te getuigen van ons geloof in Christus dat zelfs eeuwig leven inhoudt. Zo bouwen wij mee aan het Rijk van God midden onder ons!


   

   

  Diaken Rob Kosterman is sinds 2018 voor de stad Eindhoven, door bisschop De Korte, benoemd tot pastor voor het Straatpastoraat. Voor meer informatie over zijn werkzaamheden verwijzen wij u graag naar de website: www.straatpastoraateindhoven.nl.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture