Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Doopsel - Sacrament hero image

  Het heilige doopsel

  Ontdek de rijke betekenis en diepgaande spiritualiteit van de heilige sacramenten binnen de Sint Joris Parochie in Eindhoven. Leer hoe deze sacramenten je geloof kunnen versterken en je spirituele reis kunnen verrijken.

  Lid worden van de RK Kerk door drie keer begieting met water in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  We kennen twee aparte routes van voorbereiding:

   

  1) de volwassendoop met een voorbereiding die start in september. De volwassendoop vindt plaats in de Paasnacht, tijdens de Paaswake.

  2) De kinderdoop, waarbij twee voorbereidingsavonden worden gevolgd door de ouders, naast de deelname aan het leven van de parochiegemeenschap in één van de kerkwijken.

  De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis. Het maakt bij veel ouders zo'n gevoel van dankbaarheid wakker, dat ze Gods zegen willen voor de toekomst van hun kind. De doop is het eerste sacrament; de dopeling wordt 'gewassen’ met doopwater en gezalfd met gewijde olie.

   

  Voorbereiding

  Wij willen graag samen met u dat er een goede voorbereiding aan de doop voorafgaat.

  De doopviering kan gehouden worden in de kerk waar uw voorkeur naar uitgaat. Het is belangrijk dat men zich tijdig aanmeldt. Daarom worden er elke maand twee avonden gehouden voor alle ouders gezamenlijk.

   

  De eerste avond

  Deze staat in het teken van kennismaking, waarbij ook kort de vraag ter sprake kan komen rond de motivatie waarom men het kind wil laten dopen. Vervolgens gaat de avond verder over de doopliturgie, in de doopviering gebeurt er heel veel, want alles wat gedaan wordt en elke gebed heeft een betekenis. Zo wordt op eenvoudige wijze de betekenis van het doopsel, maar meer nog van het gedoopt zijn inzichtelijk.

   

  De tweede avond

  Hoe te handelen in de opvoeding en dan met name in het kader van het persoonlijk geloofsleven? Aan de hand van een aantal vragen wordt interactief het gesprek op gang gebracht. Het is niet om ouders te prikkelen (meer) aandacht te besteden aan hun persoonlijk geloofsleven, het verder te ontwikkelen en te laten groeien. Dat heeft direct gevolg voor de opvoeding. Data en tijden van de doopvoorbereiding

  De voorbereidingsavonden vinden plaats in het Pastoraal Centrum, St. Jorislaan 51 en beginnen om 20.00 uur. Elke maand worden er voorbereidingsavonden gehouden. 

  Elke maand worden er voorbereidingsavonden gehouden. 

   

  In 2024 zijn dat de volgende data:

  04 en 18 januari 

  01 en 15 februari

  07 en 21 maart

  04 en 18 april

  16 en 23 mei

  06 en 20 juni

  04 en 18 juli

  Niet in augustus

  05 en 19 september

   

  Meld je aan voor het doop­sel
  Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op
  null article image
  Per­soons­ge­ge­vens
  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture