Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Ka­tho­liek wor­den
  Voor volwassenen

  U kunt zich aanmelden bij de parochie Sint Joris door contact op te nemen via info@parochiesintjoris.nl. Indien u meer wilt weten over het katholieke geloof, bent u ook van harte welkom om contact op te nemen.

   

  Bij welke parochie hoor ik?

  Ieder kerklid hoort in principe als parochiaan bij de parochie waar hij/zij woont. In Eindhoven zijn er nog maar twee parochies; boven de spoorlijn de parochie St. Petrus' Stoel en onder de spoorlijn de parochie Sint Joris. Uw postcode bepaalt tot welke van deze twee parochies u in principe hoort. Maar we kennen het fenomeen van ‘voorkeursparochie’. Dit betekent dat - wanneer u zich meer verwant voelt met de andere parochie dan die waarbinnen u woont - u zelf vrij bent om dat kenbaar te maken aan de parochie van uw voorkeur.

   

  Wanneer moet ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden? 

  Alle gedoopte kerkleden zitten als het goed is in onze kerkledenadministratie. 
  Alle nieuwe kerkleden dienen eenmalig door de parochie bij SILA aangemeld te worden. Wanneer hoort u tot de nieuwe kerkleden en is het belangrijk dat u zich aanmeldt:

  • Nieuwe parochianen die komen wonen in het gebied van onze parochie.
  • Kinderen die gedoopt worden, de burgerlijke overheid geeft geen geboorten van kinderen van ouders met een SILA-stip door aan de kerkgenootschappen.
  • Mensen die op latere leeftijd tot de kerk toetreden.
  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture