Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Pas­to­raal ge­sprek

  Mensen kunnen ernstig ziek zijn of zelfs weten dat ze zullen sterven. Ziek zijn is voor iedere persoon een ingrijpend iets. Er kunnen ook zaken in het ziek zijn die men met iemand van de parochie wil bespreken.

   

  Waar kunnen die gesprekken dan over gaan?

  Soms gaan de gesprekken over schuldgevoel als men terugblikt op zijn/haar leven. Of over angst die kan verlammen. Men vraagt zich af of ze het allemaal wel goed gedaan hebben. Of gewoon van gedachten wisselen over wat er hier na komt. Misschien is er onrust over hoe het verder moet met de mensen die achtergelaten worden. Maar het is niet altijd zo zwaar. Aan een ziek bed wordt ook veel gerelativeerd en gelachen.

   

  Het belangrijkste is dat u er ook wat aan heeft!

  Allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen als "de pastoor" op bezoek komt. Maar natuurlijk ook de mogelijkheid om samen wat te bidden of stil te zijn. Als men een voorkeur heeft voor een bepaalde pastor kan dat ook aangegeven worden.

   

  Voor het maken van een afspraak met één van de leden van het pastoraal team kunt u contact opnemen met de medewerkers van het pastoraal centrum.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture