Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Over­lij­den

  In de verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen de rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en troost bieden. Als parochiegemeenschap nemen we tijdens de uitvaart afscheid samen met u, in het licht van Christus die ons leven zonder einde heeft beloofd.

   

  Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de familie af. Wij willen in deze moeilijke dagen heel graag pastorale ondersteuning geven en u bij staan. Veel zaken moeten geregeld worden. U kunt bij een overlijden direct contact opnemen met de parochie: (06) 45 36 10 04.

   

  Voor wie kan er een uitvaart plaatsvinden?

  Een kerkelijke uitvaart in één van de kerken is mogelijk voor parochianen. Mensen zijn parochiaan als ze wonen in het gebied van de parochie. Sommige mensen wonen buiten de parochiegrenzen, maar hebben een sterke actuele band met de parochie, als ze bijvoorbeeld actief zijn in een kerkkoor of werkgroep, of meedoen met de kerkbijdrage. Als mensen daarbij ook ingeschreven staan in de parochiële ledenadministratie, kunnen zij ook rekenen op de dienstverlening van de parochie in geval van een overlijden en uitvaart.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture