Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Vrij­wil­li­gers­werk

  Veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers, waaronder:

   

  Bestuurlijke en redactionele taken:

  • Parochiebestuur
  • Stuurgroep vrijwilligers
  • Actie Kerkbalans (AKB)
  • Redactie parochienieuws/website

   

  Tijdens ere-/kerkdiensten:

  • Koster
  • Lector
  • Collectant
  • Misdienaar
  • Kinderwoorddienst
  • Kindercrèche
  • Kerkwachten
  • Kerkkoor
  • Vervoersdienst

   

  Ondersteuning van voorbereidende en educatieve bijeenkomsten:

  • Voorbereiding Eerste Communie
  • Voorbereiding Vormsel
  • Kindercatechese
  • Tienergroep
  • Jongerengroep
  • Scholing vrijwilligers

   

  Ondersteuning en beheer in en om gebouwen en organisatie:

  • Gebouwencommissie
  • Verzorgen bloemen in de kerken
  • De zorg voor liturgische gewaden
  • Schoonmaken kerken, Pastoraal Centrum en kerkwijkcentra
  • Klussengroep
  • Onderhoud begraafplaatsen
  • Onderhoud tuin Pastoraal Centrum en kerkwijkcentra
  • Ziekenbezoek
  • Receptie Pastoraal Centrum
  • Opbouwen en onderhouden van archief
  • Administratieve ondersteuning
  • Gastheer/vrouw Kerkwijkcentra
  • Koffieschenken
  • Ontmoetingsmiddag
  • Uitvoering AKB

   

  Vertrouwenspersoon Jorisparochie:

  Per 1 september 2018 is er een vertrouwenspersoon aangesteld in de parochie Sint Joris. Hij is bereikbaar per:

  Telefoon: 06-23779940

  E-mail: vertrouwenspersoonstjoris@gmail.com

   

  De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture