Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Priesterwijding - Sacrament hero image

  Priesterwijding

  Vanaf het begin van de Kerk.....

   

  Sinds de eerste eeuw kent de Kerk priesters. Jezus koos persoonlijk twaalf apostelen. Zij volgden Jezus en leerden Hem zo beter kennen: zijn woorden en handelen zouden de levenstaak worden voor de apostelen zelf.

  Al vroeg hadden de opvolgers van de apostelen (de bisschoppen), helpers om het evangelie bij de mensen te brengen en uit te leggen. Zij vertellen ook welke effecten dit heeft op het leven hier en nu. Zij zijn degenen in de geloofsgemeenschap midden in de wereld, die de sacramenten bij de mensen brengen en zo het zichtbare teken zijn van Jezus' aanwezigheid zijn, die ons leven opbouwt. Dat is tot op vandaag zo.

  In de kerkgeschiedenis zijn er steeds weer mannen geroepen om Jezus te volgen en Hem met de inzet van heel hun leven bij de mensen te brengen naar wie zij door de bisschop gezonden worden.

  Ook in onze parochie zijn er soms gesprekken en bijeenkomsten over het priesterschap. Hoe word je priester? En nog belangrijker: hoe kom je er achter dat God je roept?? 
  Als deze vraag serieus speelt dan is het goed om contact op te nemen met één van onze priesters in van het team om er in alle rust eens over te praten en er samen over te bidden. Blijf er niet alleen  mee rondlopen, maar neem de kans om erover te praten.

  Speciale dagen van oriëntatie vind je in het jaarprogramma van de parochie. 

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture