Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Vormsel - Sacrament hero image

  Het Heilige Vormsel

  Ontdek de weg van leerling zijn van Christus en doe mee!

  Voor en klein groepje tieners - en hun ouders- gaan we ook dit jaar weer een speciale route van voorbereiding op het heilige vormsel maken. Het Sacrament van het Vormsel is de bevestiging door God met de gave van zijn Geest voor jou! Hij rust de mens toe om sterk te staan door de kracht van zijn Heilige Geest midden in onze samenleving. Voor volwassenen is er een speciaal traject.

   

  Voorbereiding

  In het sacrament van het Vormsel ontvangen de jongeren de Heilige Geest, die bevestigt en helpt om echt leerling van Christus te zijn als volledig led van de katholieke Kerk. De Heilige Geest helpt om echt uit het geloof te kunnen leven en dat iedere dag. Hij schenkt de kracht om te getuigen van Christus (van je geloof getuigen). De tieners kiezen - gesteund door de gemeenschap - er ook zelf voor om volwaardig actief lid van de katholieke kerk te worden.

  Speciale info-avonden voor ouders en vormelingen met meer informatie over de betekenis van het sacrament, het verloop van de voorbereiding en allerlei praktische zaken vinden plaats op 20 en 21 oktober 2023 om 20.00 uur.
  Locatie van de informatieavonden: Pastoraal Centrum, Sint Jorislaan 51.
  Info en aanmelding via: vormsel@parochiesintjoris.nl

   

  Datum vormselviering 2024:

  12 mei 2024 om 11.00 uur Sint Joriskerk door vicaris Theo Lamers

  Meld je aan voor het vorm­sel
  Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op
  null article image
  Per­soons­ge­ge­vens
  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture