Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Huwelijk - Sacrament hero image

  Huwelijk

  Twee mensen die elkaar levenslange liefde en trouw beloven

  Wanneer twee mensen elkaar levenslange liefde en trouw beloven, in goede en kwade dagen, dan beseffen ze meestal wel dat deze belofte in bepaalde omstandigheden de menselijke krachten te boven kan gaan.

  huwelijk

  Daarom vragen gelovige mensen in het sacrament van het Huwelijk Gods hulp en zegen om de gedane belofte waar te kunnen maken. Trouwen in de kerk is dus niet  zomaar een mooie aankleding van de trouwdag. Het is de bezegeling van een verbintenis tussen man en vrouw, ten overstaan van God en de parochiegemeenschap. Het is een sacrament waarbij zij de missie aanvaarden om in het gewone leven te getuigen van God die eeuwige liefde is, trouw zonder einde.Tijdens de huwelijksinzegening beloven ze hun kinderen op te voeden tot gelovige en behulpzame mensen, en vragen ze om Gods zegen voor hun toekomst.

   

  Voorbereiding

  In onze parochie is er een voorbereidingstraject van 5 avonden. De eerste en laatste avond zijn met de betreffende diaken of priester en de andere drie avonden zijn gezamenlijke bijeenkomsten met andere huwelijksparen die zich voorbereiden op hun huwelijksdag. Het is belangrijk dat men zich tijdig aanmeldt.

   

  Eerste avond

  Tijdens deze avond staat de kennismaking, achtergronden, motivatie en huidige stand van zaken rond het huwelijk besproken met de betreffende diaken of priester. Tevens wordt het huwelijksformulier alvast ingevuld. Ook wordt aan u gevraagd om afzonderlijk van elkaar de motivatie op te schrijven waarom u wilt trouwen met elkaar en dan ook speciaal voor de Kerk.

   

  Tweede avond

  Deze avond volgt er uitleg over de verschillende sacramenten van ons geloof en is dus een gezamenlijke avond met eventuele andere huwelijksparen. Doopsel, vormsel en eucharistie krijgen de volle aandacht. Het huwelijk staat immers niet op zichzelf maar is onderdeel van al onze sacramenten.

   

  Derde avond

  Het huwelijkssacrament staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Aan de hand van de opbouw van de huwelijksliturgie wordt er uitleg gegeven over dit sacrament. Tevens biedt deze avond de gelegenheid om praktische tips te geven over het maken van het boekje. In de meeste gevallen gaan we uit van een huwelijksviering in een dienst van woord en gebed.

   

  Vierde avond

  Een interactieve bijeenkomst, wederom gezamenlijk met andere huwelijksparen. Er wordt gesproken over het huwelijk als weg van groei. Wat is nodig voor een sterk huwelijksleven? Wat heeft het geloof daarmee te maken. Ook hier wordt gevraagd om een motto te maken voor het huwelijk.

   

  Vijfde avond

  Deze laatste avond is een zeer praktische avond, aan de hand van het gemaakte boekje wordt er geoefend in de kerk.

   

  Voorbereidingsavonden 

  De voorbereidingsavonden zijn op dinsdagavond in het Pastoraal Centrum, aan de Sint Jorislaan 51 en beginnen om 20.00 uur: 

  Najaar 2023
  Avond 1: 24 oktober
  Avond 2: 07 november
  Avond 3: 21 november

  Voorjaar 2024
  Avond 1: 06 februari
  Avond 2: 20 februari
  Avond 3: 05 maart

  Zomer 2024
  Avond 1: 4 juni
  Avond 2: 18 juni
  Avond 3: 25 juni

   

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar info@parochiesintjoris.nl

  Inschrijfformulier: Klik hier voor het formulier

   

  Kosten

  Voor de kosten zie de pagina met de tarieven.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture